Foto: Sveriges kvinnolobby

Lönegapet mellan kvinnor och män blir allt mindre. Men Liberalernas politik riskerar att skapa en helt ny löneklyfta. 

Lönegapet mellan kvinnor och män, när deltider räknats om till heltider, är 13,2 procent. Omräknat i tid för en normalarbetsdag kl 8.00-17.00 betyder det att kvinnor som grupp arbetar gratis från klockan 15:57, enligt Lön hela dagens beräkningar.

Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. Det är ett faktum. Sedan fyra år tillbaka står 15:57-rörelsenSergels torg en gång om året och manifesterar ojämlikheten mellan kvinnor och mäns löner. Första året hette rörelsen därför 15:51-rörelsen. På fyra år har vi kvinnor alltså fått motsvarande sex minuter mer betalt i förhållande till männen.

Lönegapet har minskat med ynka 1,1 procent på fyra år. Fortsätter det i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. Som det ser ut nu så tjänar en svensk kvinna 2,2 miljoner mindre under sin livstid än en svensk man. Det motsvarar en bostad i Stockholm.

Den anledning till lönegapet mellan kvinnor och män som brukar lyftas är att kvinnor och män finns i olika yrken och sektorer. Men det är inte det enda skälet. En kvinna i offentlig sektor tjänar fortfarande i snitt 4 000 kronor mindre i månaden än en man i samma sektor.

Arbetet med jämställdhet på arbetsmarknaden är viktigare än någonsin och måste ske snabbare.

I stället går det bakåt.

Som det ser ut nu kommer lönegapet enbart inte drabba kvinnorna. Löneskillnaderna är på väg att lagstadgas. I alla fall om Liberalerna får som de vill med startjobben, ingångsjobben eller vad de nu kallas. Den här gången ska nyanlända och ungdomar i Sverige bara få betalt till hälften. En nyanländ flykting eller ungdom kan komma att jobba gratis efter klockan 12:00.

Frågan är om det arbete som lagts på att minska lönegapet mellan kvinnor och män då kommer att bestå eller om allt arbete i stället kommer att gå förlorat. För vad händer om lönerna pressas neråt?

Som en motaktion för det obetalda arbete kvinnor tvingas till varje dag har det vid flera tillfällen uppmanats att man slutar jobba efter klockan 15:57. Kanske är det dags att gå hem klockan 12:00.