Från 15:57 varje dag jobbar kvinnor gratis, enligt Sveriges kvinnolobby. Blir Liberalernas låglönerecept verklighet kommer nyanlända och unga jobba gratis från 12:00. Varje dag.

Kvinnor arbetar gratis efter 15:57. Varje dag. Detta enligt Sveriges kvinnolobbys kampanj Lön hela dagen. Löneskillnaden mellan män och kvinnor var i fjol 13,2 procent.

Det är illa. Men det finns en annan grupp på arbetsmarknaden som för tillfället är fokus för borgerlighetens lönesänkarpolitik. De senaste veckorna har allianspartiernas och arbetsgivarorganisationers propåer om sänkta lägstalöner för främst flyktingar, men också unga, haglat.

Ett enda parti har vågat lägga ett konkret förslag på exakt hur låg flyktingars löner bör vara. Det är Liberalerna som tycker att mellan 14 000 och 16 000 kronor är en rimlig nivå.

Löneskillnaden mellan en svensk man och en nyanländ med Liberalernas »startjobb« blir då 55,3 procent. Det innebär att en flykting, eller ungdom för den delen, jobbar gratis från 12:00 varje dag. Medan den svenska mannen som vanligt får lön hela dagen.