I går skrev tre miljöpartister om välfärdspolitik  på DN Debatt, och i dag var det tre moderaters tur. Frågan är, precis som i går, hur politiken ska reagera på att skattepengar hamnar på konton i skatteparadis, i stället för att användas till den gemensamma välfärden.

Konkretionsnivån i den moderata debattartikeln är inte särskilt hög. En partiintern arbetsgrupp ska se över Moderaternas ”politik för välfärden och det gemensamma ägandet.” I slutet av året ska en rapport vara färdig. Men artikelförfattarna är tydliga med att det inte ska bli några större ingrepp i vilka som får förvalta den gemensamt finansierade välfärden:

Stora ideologiska debatter som sätter systemen framför människan kommer inte att förbättra välfärden. I stället handlar det om att hitta konkreta lösningar på faktiska problem, så att tillgängligheten och kvaliteten kan bli ytterligare bättre i framtiden… …Så tar vi ansvar för Sverige.

Orden känns igen, och rimmar väl med 2010-talets moderata tankar om samhället: Välfärden ska finansieras gemensamt, och förvaltas så ”effektivt” som möjligt. Det är en syn på välfärdspolitik som ännu så länge tycks falla väljarna i smaken.

Frågan är var Socialdemokraterna kommer att placera sig. Under dagen har den nye S-ledaren Stefan Löfven sagt att han ”inte tror på förbud”, men att:

Det är alldeles otillständigt fel att våra skattepengar går till skatteparadis ut ur vård och omsorg. Vi måste hitta ett sätt att hantera det utan att säga att vi inte vill ha valfrihet.

Hur ett sådant sätt kan se ut är dock, enligt Löfven, ”komplext”. Det säger inte mer om ”hur”, än Moderaternas och Miljöpartiets utspel. Där står debatten – alla vänder sig till de väljare som upprörs över ständigt nya rapporter om brister, samtidigt som vinster skickas till skatteparadis. Men ingen har något att säga, egentligen.

Till dess att oppositionen kan hitta tydliga svar, lär regeringen vinna debatten på walk over. Utan sakpolitik väljer medborgaren den som ingjuter mest förtroende.