Socialdemokraten Marie Granlund anmälde i tisdags utbildningsminister Tobias Krantz till konstitutionsutskottet (KU) “för hur han hanterat beredningen av propositionen om kvalitetsutvärdering av högskolor“, som presenterades för riksdagen i slutet av mars 2010.

Granlund menar att Krantz kastat ett förslag till kvalitetsutvärdering som Högskoleverket tidigare arbetat fram (på regeringens uppdrag), till förmån för en konsultprodukt som riskerar Högskoleverkets oberoende. Anmälan till KU gäller dock inte innehållet utan formen.”Det är solklart att propositionen inte är framtagen på rätt sätt”, säger Granlund, samtidigt som hon beklagar att beredningen av hennes anmälan inte lär ske förrän efter valet.

Föga förvånande tycker Krantz att beredningen uppfyller formella och reella krav, att en fyraårig process nu nått sitt slut. “Till syvende och sist är det ändå regeringen som ska lägga fram en proposition,” säger Krantz.

Högskoleverkets chef Anders Flodström, som under processens gång haft en hel del synpunkter på både process och innehåll, säger att “Propositionen är tillräcklig för att vi ska kunna ta fram ett system för utvärdering”. Granlunds KU-anmälan har han ingen åsikt om.

Frågan är om Granlunds KU-anmälan inte bör ses som ännu ett exempel på politiseringen av KU.  Regeringen presenterar ett förslag som oppositionen inte gillar, ett beteende som karaktäriserar både den nuvarande och tidigare oppositionen.

Om Krantz brutit mot regeringsformen eller inte är en bedömningsfråga. Den som väntar på ett beslut från KU, väntar aldrig för länge.