Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson införde det leanbaserade arbetssättet på Migrationsverket. Trots hård kritik från anställda tog han med sig arbetssättet till Försäkringskassan.

När Nyheter24 för ett år sedan granskade Migrationsverket  framkommer en likande bild av anställdas arbetssituation som vid Dagens Arenas granskning av Försäkringskassan.

Precis som på Förskringskassan larmar de anställda på Migrationsverket om att rättssäkerheten är i fara. Det handlar om protester mot tvivelaktiga utvisningsbeslut och okontaktbara personer. Personalen framställs som omänsklig och oengagerad.

“Alla ärenden måste avgöras på tre månader, annars är vi inte ”lean”, skriver en migrationshandläggare, rapporterar Nyheter24.

När Aftonbladet samma år granskar Migrationsverket framgår det i ett internt dokument – undertecknat av verksamhetschefen –  att Migrationsverkets målsättning är att klara av så många ärenden som möjligt. Även så kallade “avarbetningshelger”, där man ska avsluta så många ärenden som möjligt för att klara målen, förekommer.

I Dagens Arenas granskning om handläggares arbetsvillkor på Försäkringskassan, framkommer liknande uppgifter.

I brevet som Dagens Arena tagit del av står det:

”Från ledningens sida har all kraft lagts på att öka resultat och föra statistik på Lean-tavlan. Någon hänsyn till det pressade arbetsläget har inte uttryckts.”

”För anställda som vänder sig till ledningen för stöd att klara det tuffa arbetsläget kommer allt oftare svaret att vi anställda själva ska ta oss tid att ser hur vi kan förenkla vårt arbete. Lean är nyckeln och upplevda problemen kastas tillbaka på de anställda.”

Så här säger generaldirektör Dan Eliasson om kritiken mot Lean i facktidningen Publikt 2011.

– Jag är inte så orolig. Det är ju ett sätt att hålla koll så vi klarar vårt uppdrag. Om någon halkar efter kanske den personen behöver lite mer stöd.

Dan Eliasson ville inte kännas vid något höjt arbetstempo.

– De gör fortfarande lika många ärenden, men på snabbare tid, för man kortar ligg­tiderna.

Enligt en rapport från Innovationsrådet, där Dan Eliasson är ordförande, framkommer en rad tvivelaktigheter om lean:

Det finns väldigt lite objektiv forskning om leankonceptet, eftersom många forskare tycks ha en på förhand bestämd positiv syn på Lean. Samtidigt finns det lite forskning som visar vad lean faktiskt innebär i olika kontexter.

Vad gäller medarbetarnas inställning till lean står det i Innovationsrådets rapport:

”Litteraturstudier om medarbetareffekter av lean pekar på att konceptet oftast leder till både positiva och negativa effekter för medarbetarna, med viss övervikt för negativa medarbetareffekter. Studier som enbart visar positiva effekter från lean är mycket ovanliga, men förekommer”

Frågan är om ett arbetssätt som från början utvecklats av ett multinationellt företag som säljer bilar verkligen hör hemma i statliga myndigheter. Försäkringskassans uppgift är att hjälpa sjuka människor tillbaka till ett värdigt liv. Noggrannhet och kompetens kan vara nog så effektivt som snabbhet och resultat. Att skynda långsamt är till och med att föredra när det handlar om människors framtida livskvalitet.

Dagens Arena har tidigare skrivit om det leanbaserade arbetssättet på Migrationsverket