En ny ordförande. Närmare 300 motioner. Det är inte helt lätt att hålla koll på vad som händer under LO-kongressen. Dagens Arena guidar dig i kongresskogen.

När och var?
Kongressen pågår mellan fredag den 25 maj och måndagen den 28 maj. 300 kongressombud samlas under dessa dagar i Folkets hus i Stockholm.

Ny ordförande:
Karl-Petter Thorwaldsson väljs på lördag den 26 maj till ny ordförande för LO. Han jobbar – fram till dess att han tillträder som LO-bas – som ombudsman för IF Metall och ordförande för ABF. Thorwaldsson efterträder Wanja Lundby Wedin som suttit som LO-ordförande i tolv år.

Karl-Petter Thorwaldsson kommer att hålla tal på söndag eftermiddag.

Fler poster ska tillsättas:
Tobias Baudin, från Kommunal, kommer att utses till vice ordförande i LO. Han var länge den främste motkandidaten till Thorwaldsson. Torbjörn Johansson är föreslagen som avtalssekreterare.

LO:s valberedning har även föreslagit att Ingela Edlund, förbundssekreterare på Seko, ska bli andre vice ordförande. Det innebär att LO:s ledning utökas med en person. Det innebär också att kongressen kommer att anta en stadgeförändring.

Frågor som behandlas:
Full sysselsättning:
Är namnet på den omfattande rapport som ska avhandlas under kongressen. Tar bland annat upp hur fler ska komma ut på arbetsmarknaden när allt större krav ställs på arbetsplatserna. Belyser att jämställdhet är viktigt för att nå full sysselsättning och att arbetsmiljörisker hindrar människor från att jobba så länge som de borde.

Välfärdspolitisk utredning tillsätts. Sker med anledning av de senaste årens förändringar av sjukförsäkringssystemet och på det välfärdspolitiska området. LO kommer inom ramen för detta ställa krav på att två ytterligare pappamånader införs i föräldraförsäkringen innan valet 2014. Krav kommer också ställas på förbättrade öppettider i barnomsorgen.

Lönepolitik: Flera motioner om lönepolitik kommer att behandlas under kongressen. Däribland vikten av att motverka värdediskriminering mellan yrkesgrupper som är kvinno- respektive mansdominerade. LO ska också verka för att minska lönegapet mellan arbetar- och tjänstemannayrken.