I lördags skrev undertecknad en helgledare om vikten av en mer livaktig demokrati över europeiska gränser. I texten fanns en uppmaning till SVT. Den europeiska radio- och TV-unionen (EBU) anordnar nämligen paneuropeiska TV-debatter 15 och 20 maj. De europeiska partiernas kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande ska drabba samman på bästa sändningstid. Självfallet borde debatterna sändas i SVT.

Det första svaret som vi fick gjorde gällande att den andra debatten kan komma att sändas i SVT Forum. Det är inte ens säkert att det blir direktsändning, var beskedet. Men när ledaren var publicerad så kommenterades den omgående av Anita Kratz, projektledare på SVT Forum.

Kratz tydliggjorde att ”det kommer att märkas i SVT Forums sändningar framöver att det snart är val till EU-parlamentet. Vi planerar till exempel att sända de debatter med kandidaterna till EU-kommissionens ordförandepost som Eric Sundström efterlyser”.

Nu meddelar även SVT:s pressdesk via mejl att tvärtemot det tidigare beskedet så ska båda debatterna sändas. ”Helst direkt”, även om det inte är helt klart ännu, meddelar SVT. Och eftersom det är SVT Forum som sänder, som går i SVT2, så blir det i en av SVT:s ”huvudkanaler”.

Välkomna nyheter tycker vi på Dagens Arena. Och efter att ha drivit på SVT i den här frågan hoppas vi på ett uppskattande telegram från Jürgen Habermas, filosofen som har skrivit mycket om behovet av en gemensam europeisk offentlighet.

Fast han har troligen – och förhoppningsvis – viktigare saker för sig.