Göran Persson trädde i dag in i socialdemokratins framtidsdebatt under ett seminarium om hur arbetarrörelsen skapar en politik för full sysselsättning. På sedvanligt sätt steg han upp i talarstolen, tog av sig glasögonen och gav ”församlingen” en ”enkel analys utifrån ett vardagligt perspektiv som en sörmländsk bonde”.

Talet var i stort ett försvarstal och en återvinning av gamla idéer. Och den gamle Persson kändes igen – stundtals vass i sin kritik av borgerligheten, stundtals predikande, stundtals självgod.

Göran Persson bär fortfarande arvet från 90-talskrisen i färskt minne. Flera gånger återkom han till vad han beskrev som sitt livs mest förödmjukande stund: ett tal inför finansvalpar på Wall Street 1995 där han var tvungen att be om fortsatta lån för att täcka de svenska underskotten. Slutsats ett: ”den som är satt i skuld är aldrig fri”. Slutsats två: åtstramningarna på 90-talet var nödvändiga. Slutsats tre: stabila statsfinanser är prio ett.

Annars både avslutades och inleddes talet med klimathotet, något som Göran Persson beskrev som en ”cancer i atmosfären”. Inför det hotet blåste han liv i sin gamla vision: ”det gröna folkhemmet”. Klimathotet måste mötas med politisk vision och reformer. Det går inte att lämna över ansvaret på marknaden, dundrade Persson, och raljerade över regeringens passivitet i frågan.

Visionen om ”det gröna folkhemmet” plockades också upp att nästa talare Lena Sommestad. Båda talarna var på den här punkten rörande överens. Det gröna folkhemmet öppnar upp för en progressiv ekonomisk politik. En klassisk socialdemokratisk samhällsbyggande politik, till skillnad från en politik som fokuserar på marknadslösningar. I klimatomställningen finns också  nya jobb, men för att jobben ska tillsättas krävs ett kunskapslyft och aktiv arbetsmarknadspolitik. Där finns pengarna för en utbyggd välfärd.

Däremot kritiserade Sommestad de normer för den ekonomiska politiken, med inflationsmål, budgettak osv, som Göran Persson införde under 90-talet. Sommestad menade att denna ”normpolitik” begränsat den intellektuella debatten inom socialdemokratin.

Kritiken bekom dock inte Göran Persson som upprepade: ”den som är satt i skuld är inte fri”.

Seminariet “Fullt upp! – ett seminarium om hur arbetarrörelsen skapar en politik för full sysselsättning” arrangerades i dag av fackförbunden SEKO, Handels och Byggnads samt Arbetarrörelsens Tankesmedja.