Högerpartier vill ha lägre skatter än vänsterpartier. Ingen revolutionerande insikt. Men hur kommer det sig att svenska högerpartiet Moderaterna vill ha en högre skattekvot än vänsterpartiet Labour i Storbritannien?

Givetvis beror det på att Sverige och Storbritannien har helt olika välfärdssystem. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, bygger välfärden på en tvåförsörjarmodell – tanken att familjer har två föräldrar och att båda förvärvsarbetar. Något som skapar behov av fler gemensamt finansierade tjänster. Alltså, en högre skattekvot.

Det är en modell kring vilket det funnits konsensus kring länge i Sverige. Så kommer det att förbli. När tankesmedjan Global Utmaning på torsdagseftermiddagen bjöd in till skatteseminarium var det ingen av TCO:s Roger Mörtvik, Kommunals Emma Lennartsson, Almegas Lena Hagman eller Svenskt näringslivs Stefan Fölster som ville byta ut systemet i sig. Hagman och Fölster ville dock gärna sänka olika skatter och justera systemen, Fölster ville förändra mest.

Panelen kastade sig sedan in i en diskussion kring vad det egentligen är som skapar den skattemoral som gör att medborgarna i de nordiska länderna glatt säger ja till en relativt hög skattekvot. Beror det på att det är jämlika samhällen? Eller på att skatterna används effektivt? Eller kanske till och med på att skatterna i sig finns och alltid har funnits? Oklart.

Är den nordiska skattemodellen bra eller dålig för tillväxt? Föga förvånande stod Mörtvik och Lennartsson på en sida, Hagman och Fölster på en annan. Alla hänvisade glatt till ”nationalekonomisk forskning”, för att underbygga diametralt motsatta åsikter. Åter, oklart.

Det här med olika skattesatser då? Ska momsen på böcker och mat vara lägre? Är det jobbskapande att vissa branscher är subventionerade? Är jobbskatteavdraget jobbskapande? Det beror lite på vem man frågar, hur man frågar och vad för svar man ropar efter. Mer oklart.

Dock, oklart är inte lika med tråkigt. Tvärtom, ekonomer kan vara riktigt roliga att lyssna på. Samtalet manifesterade Almedalsveckan när den (i frånvaro av skarp partipolitik) är som bäst. Dessutom gavs en insikt väl värd att nämna, om vilken alla var överens: Skattesystemet, hur det än ser ut, löser inte alla problem. Även om all policy förr eller senare passerar finansdepartementet.