I går presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den smått chockerande uppgiften att man räknar med att gå 18,6 miljarder plus 2010. Vad hände med kommuner och landsting i ekonomisk ravin i finanskrisens spår? Vart tog mörkret vägen, och vad skulle man med 17 miljarder i statligt stöd till?

En av huvudslutsatserna SKL drar i sin rapport är att “Det är svårt att göra ekonomiska prognoser!” Chefsekonom Mats Kinnwall menar att arbetslösheten inte blivit så stor som man befarat, att tidigare gjorda placeringar gått från att vara förlustaffärer till vinster samt att man effektiviserat verksamheterna, utan att behöva skära ner så mycket personal.

En annan bild ger socialdemokraten Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö och 2:e vice ordförande i moderatledda SKL. Enligt Reepalu får omkring 25 000 personer gå under 2009 och 2010. Samtidigt är det oerhört svårt att hitta användningsområden för regeringens extramiljarder, eftersom de är tillfälliga.

– Ingen har använt de här valårspengarna, det går inte när vi inte vet om samma pengar finns längre fram, säger Reepalu. Det är inte så att vi anställer på våren bara för att tvingas avskeda på hösten. Kommunerna jobbar inte på det sättet.

Pengar från regeringen som inte går att använda är dock inget nytt i regeringens krishantering. Dagens Arbete har publicerat en granskning av bilstödet, där det framgår att endast 4 av de totalt 28 miljarderna i stödpaketet till fordonsindustrin hittills använts. Inte för att fordonsindustrin plötsligt går bra, utan för att stödet är hopplöst dåligt konstruerat.

45 miljarder i krishanteringstöd som inte går att använda. Var det någon som sa regeringsduglighet?