Ledare Att stänga ute anhöriga från besök i äldrevården berövar de gamla livsglädjen, utan att smittspridningen minskar. Fler tester och ökat skydd av personalen är bättre än besöksförbud.

Besöksförbud på landets samtliga äldreboenden gäller sedan den 1 april i hela landet. »De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där«, sa socialminister Lena Hallengren (S) när beslutet togs.

Sedan dess har nära anhöriga inte fått komma in ens när slutet närmar sig. Ett sista farväl till en döende far – och kärleksord från barnbarnen måste ges via en mobiltelefon.  »Det är svårt att välja de ord som förmodligen blir de sista i denna olidliga stund,« skriver Björn Hygstedt i ett gripande inlägg i SvD.

Smittrisken för de runt 80 000 gamla som bor på så kallade särskilda boenden är inte över covid-19 finns på närmare tre fjärdedelar av alla Stockholms äldreboenden, liksom på hundratals i landet. Folkhälsomyndigheten ska nu fortsätta undersöka vad som orsakar den snabba smittspridningen. Men det nya coronaviruset har inte kommit via de anhöriga. »Det är nog väldigt lite som talar för att just besöken i äldrevården var problemet. Snarare kan personalen ha varit risken«, sade statsepidemiolog Anders Tegnell till  SVT Aktuellt den 28 april. «Oklara anställningsförhållanden« och »väldigt outvecklade rutiner« har bidragit. Mycket talar för att ett »rimligt smittskydd och en rimlig nivå på vårdhygien« kunnat göra skillnad, menade Tegnell.

Detta mycket långtgående krav framförs av en organisation som alltmer beter sig som en myndighet, trots att de varken har uppdraget, eller skyldighet att ge medborgarna insyn i sin skattefinansierade verksamhet.

Häromdagen visade Sveriges Radios nyhetsredaktion att hela 40 procent av de anställda i den kommunala äldreomsorgen i Stockholm var timvikarier under mars månad (och 23 procent på årsbasis). Äldrevården byggs på en daglönemarknad som knappast är förenlig med professionalitet och smittskydd. Även arbetsgivarorganisationen SKR:s roll har ifrågasatts när de fick Arbetsmiljöverket att tona ner munskyddskrav, något facket Kommunal har JO-anmält.

Frankrikes äldreboenden har precis som Sverige hög andel coronarelaterade dödsfall. Men måndagen den 20 april började landet åter tillåta besök. En intervju med en 96-årig kvinna som satt inlåst utan de dagliga besök från man och familj hon var van vid, fick Frankrikes president Emmanuel Macron att reagera på Twitter: »Madame er smärta överväldigar oss alla. För er, för alla våra äldre på äldreboenden är besök av nära och kära nu tillåtna«.

Förutom Frankrike har förbudet hävts i bland annat Belgien och Storbritannien, som också drabbats hårt av smittan. »Människor kan dö av ensamhet. Oavbruten isolering får konsekvenser«, sa premiärminister Sophie Wilmès till det belgiska parlamentet.

Med tanke på statsepidemiologens analys i Aktuellt borde Sverige kunna följa efter och öppna äldrevården för besök, med samma försiktighetsregler som i övriga samhället. Också med den nya lagen får verksamhetsansvarig för ett boende »medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten».

Även om covid-19 tagit sig in på ett boende så bör närstående till smittade i allmänhet få tillåtelse att göra besök om de har möjlighet att använda skyddsutrustning eller hemkarantän, skriver fem experter på åldrande och demenssjukdomar i SvD. »Besöket lär inte förvärra situationen på äldreboendet i stort, och kan bli den sista gången i livet man träffas.«

SKR vill däremot se en lagändring för att landets alla demenssjuka ska kunna isoleras. Detta mycket långtgående krav framförs av en organisation som alltmer beter sig som en myndighet, trots att de varken har uppdraget, eller skyldighet att ge medborgarna insyn i sin skattefinansierade verksamhet. Att stänga in brukare med covid-19 och demenssjukdom, som inte förstår eller glömmer varför de är instängda vore oetiskt, menar de fem tunga experterna. Istället har de en handfull konkreta krav, baserat på nya rön. för bättre skydd av äldre på boenden:

  • Folkhälsomyndigheten bör gå ut med att covid-19 kan smitta från personer som inte har några symtom.
  • Alla som arbetar på äldreboenden bör använda munskydd i situationer när man är mycket nära brukarna.
  • Avsevärda resurser bör avsättas för testning av både personal och brukare på äldreboenden, utöver daglig screening av symtom.
  • Alla brukare och deras närstående ska informeras om smittspridning på ett boende.
  • Alla kommuner bör planera för att kunna bedriva kohortvård av smittade som inte behöver sjukhusvård. Boende med covid-19 vårdas då av särskild personal på en separat avdelning.

Sammanfattningsvis: Fler tester och ökat skydd av personalen är bättre än besöksförbud. Med empati och uppfinningsrikedom går det att bryta isoleringen och öka de gamlas lust att leva, utan smittan sprids. I Täby och Falkenberg har äldreboenden med hjälp av personalens uppfinningsförmåga utrustats med plexiglas för några tusenlappar som gjort att föräldrar och barn kunnat träffas öga mot ögas utan risk.

Låt äldrevården ge mer kärlek och mindre rädsla också i livets sista tid.