Ledare Vaccin är inte privat egendom och vårdchefer kan inte själva bestämma vilka som ska vaccineras först. Stefan Löfven bör snabbt utreda hur trolöshet och girighet ska kunna stoppas i den svenska vården.

Vi har fått ett nytt ord i Sverige de senaste veckorna: Vaccinkorruption, sa statsvetarprofessor Bo Rothstein i Söndagsintervjun i P1 med anledning av rapporter om hur det fuskats med turordningen för vaccinering i minst nio regioner. Chefer har vaccinerat både sig själva och anhöriga. Administrativ personal har gått före såväl vårdpersonal med patientnära kontakter som gamla långt fram i kön. Friska har fått både en och två doser på bekostnad av prioriterade grupper i kön. Häromdagen rapporterade Sveriges Radios ekoredaktion att vaccinationslänkar spridits via privata vaccinatörer i Västra Götaland så att personer utanför riskgrupper och äldreomsorg kunnat få sprutan utan att tjänste-id kollats. Att även information om hur fördelningen går till har varit dålig spär på missnöje och misstro.

I region Stockholm, där tusentals olika aktörer är inblandade, lämnas ingen information om när grupper ska vaccineras. Inte heller oppositionen har fått någon närmare insyn i vaccinationsprocessen. Detta i en region som, enligt Folkhälsomyndigheten, endast vaccinerat 11 procent av personer över 65 år med hemtjänst jämfört med genomsnittet i Sverige på 45 procent. Vilket, som DN skriver, gör dem sämst i landet.

Bristen på öppenhet är ett stort demokratiskt problem. Inrikesminister Mikael Damberg (S) tycker att det är »osolidariskt« att fuska och socialminister Lena Hallengren (S) tycker att de som trixat med vaccinköerna inte ska få betalt. Marie Morell, moderat ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation och högst upp i sjukvårdshierarkin vid sidan om socialministern, anser att fusket handlar om »enstaka fall och det huvudsakliga är att man arbetar efter den prioritetsordning som finns«.

Samtidigt som kommuner fått allt fler uppgifter har möjligheten att granska dem minskat.

Men det räcker inte. Läget är allvarligare än så. Är det inte så att SKR fortsätter att underskatta de problem med ordning och reda som finns i kommuner och regioner? Att som chef gå före eller göra avsteg från rangordningen strider mot hälso- och sjukvårdslagen, säger Niklas Juth, docent vid Karolinska Institutet, intervjuad i tidningen Chef. »Man ska följa den prioriteringsrangordning som Folkhälsomyndigheten fastställt utifrån lagen«. Hur är det överhuvudtaget möjligt att tolka Folkhälsomyndigheten på annat sätt? Något är allvarligt fel i Sverige när så många aktörer med ansvar för att människor får den välfärd de betalat skatt för så lättvindigt sätter människors liv och hälsa på spel.

Och ja, det kan ha funnits fall där det varit en nödåtgärd att låta personer som inte ingår i riskgrupp gå före, för att alternativet hade varit att slänga vaccindosen. Men låt mig då lyfta Filipstad som har en både resurssnål och schysst lösning som säkert fler regioner kan ta efter; de låter 70 plus sätta upp sig på standbylista.

Samhällskontraktet är i fara när man nu inte heller får vaccineringen att fungera, understryker Bo Rothstein i ovan nämnda intervju. Han talar om ett dubbelt lagbrott: »Att ansvariga säger att det inte är olagligt stör mig. Det är det visst. Det är superolagligt, och strider inte bara mot den vanliga lagen, utan mot grundlagen. Lagen gäller inte bara offentliga tjänstemän utan alla, även utförare av offentliga uppgifter.«

Även välbefinnande och lycka påverkas av graden av korruption i ett land. Rothsteins statsvetarkolleger Sören Holmberg och Marcus Samanni visar att »samhällsstyrningens kvalitet«, mätt som i vad mån man i ett land följer principer som rättssamhälle, har opartiska tjänstemän, kan kontrollera korruptionen och har en effektiv förvaltningsapparat, »har ett oberoende samband med människors livstillfredsställelse i såväl rika som fattiga länder». Med andra ord blir vi helt enkelt olyckliga när vi inte kan lita på de kommunala och regionala tjänstemännen. Det här gäller inte bara folk som är 70 plus. Hela kön blir lurad när det blir oordning i början.

I Sverige mer än i något annat land är medborgarnas välfärd organiserad på lokal nivå. Samtidigt som kommuner fått allt fler uppgifter har möjligheten att granska dem minskat, inte minst sedan lokaltidningar ersatts av kommunala informatörer. Medan statens tjänstemän noggrant kontrolleras och utreds är det betydligt mindre öppenhet och insyn i den kommunala sektorn, vars företrädare, Sveriges Kommuner och Regioner, inte lyder under någon offentlighet alls. Organisationen ställer sig oftast på producenternas sida, inte på skattebetalarnas. Med en sönderprivatiserad organisation har vi också bäddat för problemen. Det är för lite kontroll i förhållande till kommuner och regioner, i förhållande till nya styrsystem som New Public Management, NPR, och delegation till privata intressen.

Statsminister Stefan Löfven (S) måste snabbt se till så att det genomförs revision av regionernas hantering så att fortsatt vaccinkorruption förhindras. Och sätta ett pris på girighet och trolöshet i det offentligas namn. Konsekvensen av att strunta i hälso- och sjukvårdslagen blir inte bara död utan också olycka. Vi har länge varit stolta över att leva i ett samhälle i stort sett fritt från korruption. Men här värnar Sverige varken rättstatens principer eller det sociala kontraktet. Vaccinkorruptionen måste behandlas som det brott mot allmänhetens förtroende som det är.