Ledare Det vore bättre att hitta ett system där skatten är högre för bilen i de områden där det finns gott om alternativa transportsätt. 

Det är inget större fel på hippies, men en klimatpolitik som bara funkar för ett fåtal är värdelös. För att nå klimatmålen måste lösningarna vara förankrade i och fungera för hela landet. I största möjliga mån ska folk kunna leva väl, klimatfrågan ska inte leda till ännu mer uppoffrande för pressade grupper.

Det måste därför vara möjligt att köra bil på landsbygden till ett rimligt pris utan att vi skrotar klimatmålen.

Det är förståeligt att priset vid pump blev avgörande för valrörelsen. Drivmedelspriser har varit en snackis och även fått politiska utlopp i flera år, och få tillräckligt bra svar har getts. Det är samtidigt en tragedi att svaret blir låtsaslösningar från ett gäng klimatförnekare eller politiker med en så ineffektiv klimatpolitik att de lika gärna kunde vara klimatförnekare. Vallöften om sex kronor mindre per liter bensin beräknas nu landa på 14 öre mindre per liter. Och det kostar oss 6,7 miljarder per år.

Drivmedelsbeskattning som skatteåtgärd är inte rättvis i Sverige i dag

Svantesson har kallat det här för en satsning på långsiktiga lösningar, men det är svårt att förstå hur hon menar då. Ett grön omställning kräver att vi håller två saker i huvudet samtidigt. Vi måste ställa om till fossilfritt. Och det måste ske rättvist. Det krävs en fördelningsprofil, ojämlikheten kan inte vänta. Därför bör man försöka hitta ett sätt att rikta effektiva reformer dit de behövs, inte bara strössla pengar för att det är bekvämt att inte uppröra Stockholms innerstadsbor eller de som bor i kranskommunerna.

Man bör anstränga sig för att hitta ett sätt att göra det betydligt dyrare att köra bil på platserr alternativen är många och låta den ökade kostnaden finansiera ett rimligt användande av bilen på platser där alternativ till bilen är så gott som obefintliga.

Drivmedelsbeskattning som skatteåtgärd är inte rättvist i Sverige i dag. Det kommer heller inte fungera när vägtrafiken ska elektrifieras. Den missgynnar alla som behöver köra långa sträckor till jobbet, affären, fritidsaktiviteter eller till och med till grannen. Samtidigt är den oftare försumbar för de som väljer bilen framför Saltsjöbanan eller att timea en tunnelbanan eller buss som går var nionde minut.

Vi måste leta efter ett effektivare styrmedel.

Skattesystemet skulle istället kunna ha som utgångspunkt att beskatta olika beroende på var bilen är skriven och registrerad. Det är integritetsmässigt problematiskt att hålla koll på exakt var bilen körs mest, det undviker man genom att istället utgå från att man kör bilen där den är registrerad.

Försäkringsbolag utgår redan från den informationen när man kalkylerar diverse andra kostnader för bilen. Olika områden i Sverige skiljer sig mycket åt när det kommer till kostnader för till exempel vägunderhåll, säkerhetsrisker, eller luftföroreningar. Om man utgår från ort och befolkningsmängd där bilen är skriven kan man göra en bedömning om möjligheten att använda andra färdmedel. Det blir inte en exakt vetenskap, men det är rimligare än att sanktionera bensin överallt när omständigheterna skiljer sig så mycket åt.