De nya reglerna är ett hot mot den ideella kvinnorörelsen.

I helgen träder de nya regler i kraft som kräver att alla skyddade boenden som drivs privat, alltså av bolag, stiftelser eller föreningar, måste ha ett särskilt tillstånd.

Det låter på ytan som en bra förändring. Självklart ska man kunna ställa vissa krav på de som vill driva ett skyddat boende, till exempel för kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

Oseriösa aktörer ska sållas bort.

Problemet är att reglerna för att få det nya tillståndet är skrivna så att nästan inga av dagens ofta ideellt drivna skyddade boenden kan uppfylla dem.

Det är förstås helt orimligt att en hel landsända på det här viset töms på skyddade boenden

Det handlar till exempel om att de som sitter i styrelsen för ett skyddat boende inte får ha skatteskulder (vilket många kvinnor som utsatts för fysiskt och ekonomiskt våld i hemmet kan ha) och att det måste finnas utbildad anställd personal.

Särskilt det senare innebär stora problem eftersom boendena ofta drivs av ideella krafter som har lång erfarenhet men ingen formell utbildning, och inte alltid lön för jobbet de lägger ned.

När kraven blev offentliga tidigare i år meddelade till exempel kvinnojourerna i Gällivare, Arvidsjaur, Älvsbyn att de skulle få lägga ned på grund av de nya kraven. Flera andra i Norrbotten var tveksamma om de skulle kunna driva verksamheten vidare.

Det är förstås helt orimligt att en hel landsända på det här viset töms på skyddade boenden.

Och detta är en nationell trend. Ett nationellt problem.

– Med de här kraven släcker man ner den ideella jourrörelsen. Redan nu har minst tio jourer stängt sina boenden och de kommer att bli 20, 30, 40 till sade Roks ordförande Jenny Westerstrand i februari.

Tyvärr bäddar de också för samma trend som blir rådande i resten av den offentliga sektorn så snart vi har en borgerlig regering. Det blir vårdbolagen, de stora företagen, som gynnas på bekostnad av föreningar och andra aktörer i det civila samhället.

För det är bara bolag med andra ben i vårdföretagandet som kommer kunna leva upp till de nya kraven.

– Man vill ersätta oss med vårdbolag som vill tjäna pengar, konstaterade Jenny Westerstrand i Aftonbladet häromdagen.

Tillståndskrav är inte heller en garant för att det inte uppstår missförhållanden. Se bara på HVB-hemmen, där det krävs tillstånd och flera skandaler med misskötsel har uppdagats på senare år.

Kort sagt: De nya reglerna är feltänkta och felkonstruerade.