Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet

debatt När regeringen avskaffar förskoleklassen och gör skolan 10-årig, så får inte förskollärarnas kompetens kastas i papperskorgen. De måste bli behöriga lärare i det nya lågstadiet, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade nyligen att en tioårig grundskola ska införas. Det är en del i genomförandet av i Januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Men på en helt avgörande punkt skapar beskedet väldigt stor oro och oklarhet för många av de lärare som idag undervisar i den nuvarande förskoleklassen. Det handlar om frågan om vilka lärarkategorier som ska anses behöriga att undervisa i den nya årskurs 1.

Idag är förskoleklass en egen skolform för alla 6-åringar där undervisningen syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska gynna övergången mellan förskola och skola och innehålla inslag av lek såväl som lärande, där barnen bland annat lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. Allianspartierna har drivit på för att förskoleklassen ska avskaffas och ersättas med en tioårig grundskola. Men regeringen under förre utbildningsministern Gustav Fridolin, såg istället till att göra förskoleklassen obligatorisk för alla barn i Sverige. Reformen började gälla från höstterminen 2018.

Vi har alltså redan fått en obligatorisk 10-årig skolgång. Men det räcker tydligen inte för alla partier bakom Januariavtalet.  Därför uppstår frågan vem som ska få undervisa i den nya årskurs 1. Förskollärare och grundskollärare tillsammans, som är fallet idag i förskoleklassen. Eller bara grundskollärare.

Varför skulle den yrkesgrupp som är verkliga specialister på sexåringars lärande över en natt inte längre vara behöriga?

Det vi vet så här långt är att det sannolikt, inom ett och halvt till tre år, kommer läggas förslag till riksdagen om att grundskolan ska bli tioårig och att den nu obligatoriska förskoleklassen tas bort och ersätts med årskurs 1 för 6-åringar. I regeringens budgetproposition finns det vissa resurser avsatta för år 2021 som skulle kunna användas till fortbildningsinsatser för personal i förskoleklass.

Men vad finns det egentligen för anledning att omskola förskollärare som redan är specialister på sexåringars lärande och utveckling? Lärarförbundet vill inte avvisa erbjudanden från staten där lärare får möjlighet till kompetensutveckling – alldeles oavsett om de är grund- eller förskollärare. Kompetensutvecklingsbehoven kommer vid en förändring behöva riktas till såväl läraren i förskoleklass som till grundskolläraren och finns det pengar till det så är det självfallet välkommet.

Det kan dock knappast vara rimligt att ställa det som ett krav för förskollärarna att bli behöriga lärare i den nya årskurs 1. Varför skulle den yrkesgrupp som är verkliga specialister på sexåringars lärande över en natt inte längre vara behöriga? Förskollärarnas kompetens i förskolepedagogik är i själva verket en oerhört viktig tillgång för att undervisa sexåringar. Den borde politikerna vara måna om att ta tillvara.

När förskollärare arbetar sida vid sida med grundskollärare vet vi av erfarenhet att övergången mellan förskola och skola underlättas betydligt. Internationella jämförelservisar att tid i förskolepedagogisk verksamhet – vilket i Sverige handlar om både förskola och förskoleklass – påverkar skolresultaten positivt.

Till detta ska läggas det faktum att det redan råder en historiskt stor lärarbrist. Om inte sexåringarna ska undervisas av sina förskollärare – vem ska då göra det? Obehöriga med enbart gymnasieutbildning? Det är tyvärr en inte alltför ovanlig lösning i lärarbristens Sverige – till priset av stora kvalitetsförluster i undervisningen.

Det hade varit klokare att låta förskoleklassen fortsätta som egen skolform. När så inte längre verkar bli fallet, så är det rimliga att utbildningsministern istället lovar att se till att både förskollärare och grundskollärare kommer att anses behöriga att ansvara för undervisningen av sexåringarna. Det borde ligga i allas intresse.

 

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande
Lärarförbundet