Ramhälls gruvor (Wikimedia)

debatt Omdömeslösa gruvprojekt som hotar rennäring, vatten och jordbruksmark är ett resultat av en ohelig allians och en ordning som andra länder i EU lagstiftat emot, skriver företrädare för nätverket vetoNu.

Gruvförespråkare har för vana att framhålla att det är bättre att öppna gruvor i Sverige. Här gäller strikta miljölagar och vi har en ansvarstagande gruvindustri, påstår de. Den oberoende schweiziska forskningsstiftelsen Responsible Mining Foundation (RMF) publicerade i dagarna en rapport som granskar 40 av världens största gruvbolag om deras ansvarstagande kring ekonomi, miljö, sociala frågor och ledarskap.

I undersökningen ingår ett svenskt gruvbolag, nämligen Boliden, som tidigare utmärkt sig för sin ovilja att ta ansvar för den miljökatastrof de orsakat i Arica i Chile. Det som är slående i RMF:s rapport är att Boliden placerar sig i det absoluta bottenskiktet när det gäller frågor som rör socialt och miljömässigt ansvar. Att Bolidens VD Mikael Staffas också är styrelseordförande i branschorganisationen Svemin, som flaggar med etiska regler som deras medlemmar ska följa, stämmer till eftertanke.

Ett svenskt gruvföretag får bottenbetyg i en internationell granskning och våra politiker använder sina förtroendeuppdrag för att tillmötesgå gruvindustrins önskningar.

I sammanfattningen om Boliden framgår att bolaget får låga värden på alla studerade områden. Resultatet beror bland annat på otillräckliga åtaganden, som att förebygga mutor och korruption. Bolaget lyckas inte att säkra hälsosamma arbetsförhållanden och har brister med sin öppenhet. Andra faktorer är bolagets brist på agerande och formella åtagande vad gäller mänskliga rättigheter. Här påpekar RMF dessutom att resultatet för bolagets samtliga sex gruvor är slående svagt. Ingen av bolagets gruvor har relevant täckning för åtta av de femton områden som finns med i RMF:s granskning.

På miljöområdet ligger Boliden på genomsnittet beträffande hur de redovisar information om sina avfallsanläggningar, på övriga sex områden är siffrorna närmast katastrofala. Allra värst är det när det gäller system för säkerhet kring vatten, hantering av biodiversitet och ekosystem samt klimatpåverkan och energiförbrukning.

Även på det sociala fältet ser det mörkt ut för Boliden. På inget av de elva områdena som rapporten tar upp når man upp till genomsnittet av de 40 granskade bolagen. I många fall är värdena knappt mätbara. Särskilt sorgliga är de kapitel som handlar om mänskliga rättigheter, arbete med att förbättra relationer med drabbade samhällen, arbete med att utveckla möjligheter för lokalsamhällen, system för att undvika påverkan av omgivningar samt åtaganden och arbete med att respektera urfolks rättigheter.

Ett annat av de undersökta områdena som också är anmärkningsvärt är Business Conduct, fritt översatt till affärsbeteende. Här ligger Boliden oroväckande lågt i frågan om system för att hålla individuella styrelsemedlemmar och seniora befattningshavare ansvariga för ansvarsfullt affärsbeteende och hållbarhetsfrågor. Boliden får också kritik för brist på transparens i skattefrågor och lobbyverksamhet.

Det sistnämnda för tankarna till den svängdörrspolitik som gäller i Sverige, där gruvbolag har tagit för vana att rekrytera toppolitiker till styrelseposter för att få inflytande i politiken. Något som skadar landets demokrati då överenskommelser sker bakom stängda dörrar och blockerar inflytande från lokala politiker och enskilda riksdagsledamöter i gruvfrågor. Tre tidigare ministrar är styrelseordförande för olika gruvbolag. Näringsministern kommer från ett uppdrag som konsult till SSAB.

Omdömeslösa gruvprojekt som bland annat hotar rennäringen, Vätterns vatten och skånsk jordbruksmark är ett resultat av den här oheliga alliansen, en ordning som andra länder i EU lagstiftat emot.

Ett svenskt gruvföretag får bottenbetyg i en internationell granskning och våra politiker använder sina förtroendeuppdrag för att utan ifrågasättande tillmötesgå gruvindustrins önskningar.

På vilket sätt är det då bättre att öppna gruvor i Sverige än någon annanstans?

 

Anita Ullmann
Ordförande nätverket vetoNu

Stellan Oscarson
Styrelseledamot nätverket vetoNu