Aleese Rydlund och Katarina Folkeson, språkrör Gröna studenter.

debatt Socialdemokraterna är beredda att gå med på inhumana förändringar av asylrätten, som volymmål och begränsad familjeåterförening. SSU har redan visat att de sviker asylrätten. Vågar S-studenter stå upp mot Löfven-regeringen? undrar Aleese Rydlund och Katarina Folkeson från Gröna studenter.

Socialdemokraterna verkar ha tappat sin medmänskliga ryggrad. Vad har hänt med Olof Palmes internationella solidaritet? Vad har hänt med den socialdemokratiska tanken om alla människors lika värde? Och varför ser S-studenter tyst på när deras moderparti sviker människor på flykt?

Migrationskommittén tillsattes med uppdraget att gemensamt ta fram en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det här har vårt moderparti, Miljöpartiet, följt och arbetat för en politik som värnar den universella asylrätten och skyddar barn på flykt. Vi har drivit på för att utöka rätten till familjeåterförening och förbättra förutsättningarna till en effektiv etablering i Sverige. Andra partier har dock ignorerat syftet med kommittén och nu har Socialdemokraterna, S-studenters moderparti, meddelat att de går med på flera inhumana krav som härstammar från främlingsfientliga Sverigedemokraterna.

Förslagen handlar om att sätta volymmål för hur många flyktingar Sverige ska ta emot, att begränsa möjligheten för familjer på flykt att återförenas och att porta människor som sökt asyl i Sverige i upp till tio år om de fått avslag. Den internationella och mänskliga rätten att söka asyl gäller alla, även dig och mig. Att sätta ett mål eller riktvärde för hur många flyktingar Sverige ska ta emot är att kränka den rättigheten.

Som studenter måste vi ibland läxa upp våra moderpartier och påminna dem om vår historia.

För vad händer när vi har nått det målet och människor som fortfarande är på flykt vill söka asyl i Sverige? Det gör att Sverige skulle behöva säga stopp till människor som flyr undan krig och förtryck. Säga stopp till barn och föräldrar som vill återförenas efter att ha splittrats under flykten. Enligt barnkonventionen, som numera är svensk lag, har barn rätt till sina föräldrar. Den lagen ska Sverige inte bryta mot. Och vi ska inte bryta mot alla människors rätt att söka asyl.

Vi vet att det finns socialdemokrater som inte vill splittra familjer och bryta mot barnkonventionen, vilken de själva har varit med att göra till svensk lag. Vi vet att det finns socialdemokrater som inte vill ha volymmål och bryta mot den internationella asylrätten. Var är ni nu? Nu är inte tiden att vara tyst. Människor som flyr från krig och förtryck behöver ert mod och er solidaritet.

Nu vänder vi i Gröna Studenter oss direkt till er i S-studenter. Era vänner i SSU har redan svikit världens flyktingar med sin uppmaning till Stefan Löfven att splittra regeringen, men för er är det inte för sent. Ni kan fortfarande göra det rätta och driva på för en human migrationspolitik. Som studenter måste vi ibland läxa upp våra moderpartier och påminna dem om vår historia. Påminn Socialdemokraterna om arvet från Olof Palme och den socialdemokratiska internationella solidariteten som en gång i tiden gjorde Sverige till en humanitär stormakt.

 

Aleese Rydlund och Katarina Folkeson
språkrör för Gröna Studenter