Socialdemokraterna har allt att vinna på att ge upp prestigen kring motorvägsbygget, skriver företrädare för Urbanisma och YIMBY.

Allt fler trafikforskare hävdar att Förbifarten har kommit i otakt med tiden och att den inte löser Stockholms trafikproblem utan i stället förvärrar trafiksituationen.

Trafikverkets egna beräkningar visar att Förbifarten kommer att bidra till ökad trängsel eftersom vägen inducerar ny trafik. Samtidigt saknas resurser för att bygga ut kollektivtrafiken som lider av akut kapacitetsbrist.

I valet 2018 kommer de styrande politikerna i Stockholm och i riksdagen att utkrävas ansvar för hur väl de lyckats förvalta våra gemensamma resurser under den kommande mandatperioden. Det må vara möjligt att bortse från forskningen, men väljarnas missnöje med knökfulla tunnelbanevagnar och växande bostadsköer är desto svårare att ignorera.

I dag växer inte bara Stockholms befolkning utan även notan för Förbifarten. Prislappen är nu uppe i 31,5 miljarder, och då är inte räntekostnader på minst 17 miljarder medräknade. Trots att befolkningen i Stockholm har ökat med 15 procent sedan 2005 har biltrafiken under samma period minskat med 8 procent. Efterfrågan på arbetskraft, kollektivtrafik och fler bostäder ökar också i skriande takt men den gamla motorvägen ligger alltjämt kvar högst upp på agendan hos flera partier.

Socialdemokraterna har förlorat många storstadsväljare till andra rödgrönrosa partier i Stockholm. S har en har nu en unik möjlighet att vinna röster från andra partier genom att släppa prestigen kring Förbifarten. Tre faktorer tyder på detta:

1. Den som bygger Förbifarten har inte råd att samtidigt bygga tunnelbana. I dag saknas redan 7,7 miljarder till planerade investeringar och förbättringar av kollektivtrafiken, och då är inte den nya tunnelbanan medräknad. Inget parti, förutom de som säger nej till Förbifarten, har i dagens läge finns ingen trovärdig finansiering av utbyggd tunnelbana.

I valrörelsetider duger det att lova mycket, men de som inte kan hålla sina löften blir med största sannolikhet straffade av väljarna i nästa val. Och opinionsundersökningarna är tydliga: Stockholmarna prioriterar utbyggd kollektivtrafik före fler motorvägar. Bland socialdemokratiska väljare är det hela 70 procent om hellre vill bygga tunnelbana. Att då prioritera världens största och dyraste motorvägsprojekt framför säkrad finansiering till utbyggd tunnelbana borde ses som politiskt självmord.

2. Den som bygger Förbifarten hindrar möjligheterna för ökat bostadsbyggande. Socialdemokraterna har satt upp det mycket ambitiösa målet att bygga 250 000 nya bostäder på sex år. En betydande del av dessa är tänkta att byggas i Stockholm. Men om S menar allvar med sina löften kommer betydande resurser att krävas till marknadsstimulanser och skattereformer.

En av Sveriges främsta fastighetsekonomer, Hans Lind, sa vid Sveriges Byggindustriers valseminarium att man borde prioritera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet i stället för att satsa på Förbifarten. Vi menar att motorvägen, på sin höjd, kommer att leda till att några enstaka villor i Stockholms utkanter byggs. Under tiden skjuter priserna i höjden på de centrala bostadsrätterna och hundratusentals köar för att få en hyresrätt.

3. Förbifarten leder till utglesning som gör att Stockholm går miste om nya jobb och tillväxt. Urbaniseringen och framväxten av kunskapsintensiva branscher i Stockholm kräver ett gynnsamt företagsklimat och god matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Anna Felländer, chefekonom vid Swedbank hävdar att den nya ekonomin är beroende av att vi kan bo och verka nära varandra. Urbanisma och YIMBY anser att Förbifartens utglesning av staden, dess oförmåga att skapa nya bostäder till efterfrågad arbetskraft och utträngning av akuta investeringar i kollektivtrafiken hotar Stockholmsregionens globala konkurrenskraft och tillväxt.

Ur ett rationalitetsperspektiv är valet enkelt. Stockholm behöver krafttag för att öka bostadsbyggandet – inte mångmiljardinvesteringar i biltrafik som försämrar förutsättningarna för fler hyresrätter och ny tunnelbana. Vår uppmaning till S: Låt inte gårdagens tankemönster och gammal prestige få avgöra Stockholms framtid. Ta chansen att bli det nya storstadspartiet.

Emil Frodlund, talesperson Urbanisma
Anders Gardebring, talesperson YIMBY