Linda Snecker Westerlund, Carina Örgård,Jonas Lindberg, Karin Rågsjö

narkotikapolitik Nu måste det utredas hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet personer med beroende och brukare samt deras livskvalitet, hälsa och möjlighet till drogfrihet, skriver åtta politiskt aktiva medlemmar i Vänsterpartiet.  

Äntligen tillsatte regeringen den utredning om narkotikapolitiken som majoriteten i Socialutskottet tvingade fram 2020. Anledningen var det enorma antalet narkotikarelaterade dödsfall. Men det är för lite och för sent. Utredningen kom drygt två år efter beslut och direktiven exkluderar utredningen av kriminalisering som så många efterfrågat.

Morgan Johansson brukar tala om att vända på varje sten, men det verkar visst inte gälla i narkotikapolitiken:

2020: 524 döda.

2019: 545 döda.

2018: 583 döda.

Totalt bland personer 15 år och äldre sågs en uppgång av dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar med hela 71 procent under perioden 2006–2020. Under en lång rad år har Sverige legat högst i antalet narkotikarelaterade dödsfall inom Europa.

Låt oss säga att så många människor dött på grund av drunkning eller cykelolyckor. Då hade regeringen omedelbart gått till botten med problemet. Men i Sverige har vi haft regeringar sedan 2006 som ignorerat döda narkotikaberoende. Människovärdet väger olika. Är du narkotikaberoende ligger du lågt i rang för samhällets insatser.

Nyligen kom så beskedet att en narkotikautredning ska tillsättas som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Vi är tyvärr inte imponerade. Släppet av utredningen var ingen lyckad tillställning. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, partier och anhöriga till beroende har krävt och tagit det som en självklarhet att utredningen ska undersöka hur kriminaliseringen av eget bruk har fallit ut, med tanke på de extrema dödstalen. Även samsjuklighetsutredningen har påtalat behov av att utreda detta i syfte att förbättra vården för de mest utsatta.

Narkotikautvecklingen i Sverige verkar inte gå i linje med målen för den nationella drogstrategin och Morgan Johansson verkar anse sig veta bättre än den samlade expertisen på området.
Folkhälsomyndigheten skriver att droganvändningen i befolkningen mellan 17 och 84 år har ökat och att skadorna av narkotikabrott fortsatt är stora.

Att vända stenar brukar vara regeringens favorituttryck men att utreda om kriminalisering av eget bruk är en funktionell lag vill man inte göra.

Att vända stenar brukar vara regeringens favorituttryck men att utreda om kriminalisering av eget bruk är en funktionell lag vill man inte göra. Morgan hänvisar till folkopinionen och slår fast myten att avkriminalisering av eget bruk i blodet skulle leda till legalisering, fastän frågan om legaliseringen är en helt annan sak. Vi är emot alla försök att legalisera narkotika men vi anser att det är narkotikan som ska vara olaglig, inte beroendet. Det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som att beroende inte stigmatiseras.

Regeringen menar att den svenska narkotikalagstiftningen har hållit bruket på en låg nivå. Kritiker pekar å sin sida på den höga narkotikadödligheten i Sverige. De hävdar att lagstiftningen stigmatiserar användning och att en avkriminalisering skulle skifta fokuset från straff till behandling för personer med beroende. Ett sådant skifte förespråkas av FN-organ och WHO sedan flera år tillbaka.

Dagens beroendepolitik motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats. Att de styrande lagarna inte är anpassade till behoven leder till bristande resurser och betydande ojämlikhet mellan olika landsändar. Allt fler far illa och de metoder som används inom socialtjänst och beroendevård är inte alltid relevanta och saknar ofta evidens. Dessutom har decennier av stora nedskärningar i välfärden gjort att kommuner och regioner inte tillgodoser de behov som personer med beroende har.

Vi anser att grunden för att möta beroende är en väl utbyggd välfärd, solidariskt finansierad utan privata vinstintressen. Men självklart även en vård och behandling utifrån forskning och beprövad erfarenhet, evidens och ett självklart synsätt; jämlik hälsa ska även nå de mest utsatta i tid.

Antalet lagföringar har stigit kraftigt sedan möjligheten för polisen att ta blod- eller urinprov infördes. Vänsterpartiet menar att polisen borde prioritera annan brottslighet såsom narkotikabrott högre upp i näringskedjan. Arbetet mot grovt kriminella och grövre narkotikabrott borde få ta ett större utrymme. Genom ökat polisiärt fokus på att bekämpa smuggling, tillverkning och spridning av narkotika kan samhället bättre trycka tillbaka narkotikan. För detta leder inte framåt.

Nu måste det utredas hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet personer med beroende och brukare samt deras livskvalitet, hälsa och möjlighet till drogfrihet. Vänd på stenen Morgan Johansson.

Karin Rågsjö, socialpolitisk talesperson (V)

Linda Snecker Westerlund, rättspolitisk talesperson (V)

Linda Fleetwood, regionråd (V), Kalmar

Kajsa Fredholm, riksdagskandidat (V), Dalarna

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson (V), Region Stockholm

Alexandra Mattsson, vice ordförande socialnämnden (V), Stockholm stan

Sara Svensson, regionråd (V), Region Skåne

Carina Örgård, regionråd i opposition (V), Västra Götaland