Foto: Foto Maurits Otterloo/Holger Ellgaard Wikimedia

Bostadspolitik I Stockholm finns ett skriande behov av hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med. Det nya styret i Stockholms stad höjer därför målen för byggandet av allmännyttiga hyresrätter. Det skriver Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Behovet av nya bostäder i Stockholm är omfattande. I synnerhet finns ett enormt uppdämt behov av hyreslägenheter med hyror som även vårdbiträdet, kocken och elevassistenten har råd med. Om vi på allvar ska lyckas få ett blandat Stockholm, där människor med olika bakgrund och inkomst kan bo i alla delar av staden, behöver vi öka antalet hyresrätter med rimliga hyror. 

Vår bostadspolitik ökar möjligheterna för vanligt folk i Stockholm att få en hyresrätt med en rimlig hyra.

Nu höjer vi därför ambitionen för byggandet av hyresrätter till allmännyttan från 600 lägenheter per år till minst 3 500 över mandatperioden. De allmännyttiga bostadsbolagen är kommunens kanske viktigaste verktyg för att råda bot på bostadsbristen. Under de kommande åren kommer vi inte heller ha några ombildningar av hyresrätter, utan säkra det lägenhetsbestånd som finns i dag. Vår bostadspolitik ökar möjligheterna för vanligt folk i Stockholm att få en hyresrätt med en rimlig hyra.

Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge i Sverige med en stundande lågkonjunktur. Hög inflation och kraftigt höjda energipriser gör det betydligt svårare för kommunen att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Samtidigt har vi inte råd att backa från de utmaningar som staden står inför. Vi behöver både ta ansvar för ekonomin och för att stockholmarna har tak över huvudet.  Satsningen på allmännyttan är dessutom viktig för jobben i byggbranschen. Den ekonomiska situationen hotar många arbetstillfällen – inte minst i byggsektorn – och då är det viktigt att vi från kommunens sida inte bidrar till att helt dra i handbromsen, utan tvärtom gör vad vi kan för att skapa och behålla jobb.

I den nya budgeten införs även ett nytt direktiv till de allmännyttiga bostadsbolagen som handlar om varsamhet vid upprustningar och renoveringar. Syftet är att arbeta mer hållbart, värna kulturhistoriskt klassade värden och säkra hyresgästernas möjlighet att bo kvar även efter upprustning. På lång sikt behövs ett ännu mer omfattande byggande av hyresrätter, men för att få till en långsiktigt hållbar utveckling av allmännyttan krävs bred politisk enighet. Vår målsättning är att allmännyttan ska växa i alla stadsdelar, särskilt i områden som i dag domineras av andra sorters bostäder, som en del i arbetet med att motverka segregation. 

När människor med olika bakgrund och inkomst bor i samma område skapas också naturliga mötesplatser i vardagen. I kön i matbutiken, vid busshållplatsen, i tvättstugan och på lekplatsen. Det tror vi är helt nödvändigt för att bryta segregationen och skapa en stad som faktiskt håller ihop. 

Stockholm ska vara en plats för alla, även de med låga inkomster, unga, studerande eller andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Då är tillgången till hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med en förutsättning.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad