Flera hundra från fackförbunden Byggnads, GS, Målarna och Elektrikerna samlades på Sergels torg. Foto: Elsa Åberg

Byggkrisen Flera hundra personer från olika fackförbund inom byggbranschen slöt upp på Sergels torg i Stockholm under tisdagkvällen. Där lämnade de över en namninsamling till bostadsministern med uppmaningen att ”bygga bort krisen”. 

– Regeringen har ingen plan, säger Stefan Slottensjö, en av arrangörerna.

Manifestationen på Sergels Torg var en del i kampanjen ”Bygg bort krisen – bygg bostäder” som nu är inne i slutskedet. Med plakat, neongula jackor och fackförbundens flaggor hade de samlats för att lämna över en namninsamling till bostadsminister Andreas Carlsson (KD).

Stefan Slottensjö och ett antal andra personer sitter i Rädda jobben-gruppen som är en del av Byggnads Stockholm-Gotlands medlemskretsar. Gruppen finns för att arbeta mot arbetslivskriminalitet, men när byggkrisen blev värre under 2023 ansåg de att något behövde göras. I november lanserade de därför en namninsamling för att kräva politiska satsningar på bostadsbyggandet. 

– Det började som en regional kampanj men ganska snabbt anslöt sig hela Byggnads och även GS-facket. Nu är också Målarna och Elektrikerna med. Vi vill få politikerna att förstå att folk är riktigt arga och att de behöver göra något för att stimulera byggbranschen, säger Stefan Slottensjö till Dagens Arena. 

Stefan Slottensjö är en del av Byggnads Stockholm-Gotlands Rädda jobben-grupp som drog igång kampanjen.

 

Från balkongen på Sergels torg hölls det tal om den pågående krisen som ännu inte tros ha nått sin botten i Stockholm, men som i till exempel Småland, där träindustrin är stor, drabbat många. På plats var även representanter från Hyresgästföreningen, Socialdemokraterna och LO. Andreas Carlson tog efter många uppmanande tal emot lådan med över 18 000 insamlade namn, men höll själv inget tal. Jari Ljungquist, ordförande för GS-klubben på OBOS Smålandsvillan och Mysesjöhus, som åkt till Stockholm för demonstrationen var besviken på ministern.

– Det var dåligt att Carlson inte kunde kommentera när han ändå var här, speciellt när han har den ställning han har som just bostadsminister. Vi är många företag i Småland som drabbas av varsel nu och det är viktig kompetens vi tappar, säger han.

Dagens Arena försökte få en kommentar av bostadsministern i samband med manifestationen, men utan framgång.

Här räcks namninsamlingen över till bostadsminister Andreas Carlson. Totalt 18 155 namn hade samlats in.

 

Byggbranschen i kris 

Byggbranchen har påverkats hårt av inflationen och de höga räntorna och därför har byggandet av bostäder stannat av. Det byggs därför för lite för att sysselsätta de företag och byggarbetare som finns, samtidigt som det råder bostadsbrist på många platser i landet. 

– Vi har ingen bostadspolitik och har inte haft det på många år. Det har varit marknaden som styrt vilket ju lett till att det inte byggs när det inte går att tjäna pengar. Det är en absurd situation där byggnadsarbetare är arbetslösa samtidigt som vi har en stor bostadsbrist. Men marknaden tar inte ansvar för vare sig arbetslöshet eller bostadsbrist, säger Stefan Slottensjö. 

David Wikström är avdelningsordförande hos Elektikerna Stockholm-Gotland. Han menar att det finns en risk att unga väljer bort elektriker som yrke på grund av situationen. Det skulle kunna påverka branschen långt framåt.

 

Bristen på arbete gör att många inom byggbranschen nu byter bransch. Under demonstrationen var det många som jämförde dagens kris med den byggkris som rådde på 90-talet. Under sitt tal under demonstrationen sa Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm ”Är det inte högsta graden av idioti att göra samma misstag igen?”.

– Jag ser nu hur förbundet dräneras på medlemmar då de går till industri och annat. På 90-talet tappade vi 20 000 byggnadsarbetare och de kom aldrig tillbaka. Det är inte bra för Sverige och det kommer inte att vara bra när byggandet kommer igång igen, säger Johan Lindholm till Dagens Arena. 

Johan Lindholm höll tal på demonstrationen.

 

Oppositionens åtgärdsförslag 

Under måndagen höll Socialdemokraterna en pressträff där de presenterade fem förslag för att stimulera byggbranschen. Förslagen är inte nya, utan Socialdemokraterna har pushat för dem tidigare. Det handlar bland annat om en statlig byggkredit, höjt ROT-avdrag för energieffektivisering och statlig stimulans av bostadsbygge, med särskilt fokus på bostäder för unga och studerande. 

– SD-regeringen får gärna ta alla våra förslag rätt av. Enligt Boverket behöver vi bygga 67 000 nya bostäder per år fram till 2030, men byggandet har inte varit såhär lågt sedan Kristersson satt i regering sist, sa Mikael Damberg på pressträffen.  

Johan Lindholm menar att de förslag Socialdemokraterna lagt fram går i linje med vad Byggnads har menat behövts. Han hoppas att regeringen nu tar tag i bostadspolitiken. 

– Vi har haft sex bostadsministrar på åtta år. Och de har varit lika osynliga som bostadspolitiken själv. Det viktigaste är att vi får till rejäla åtgärder nu. Att få spaden i marken helt enkelt. Jag tror att det är dags nu att lägga det politiska spelet åt sidan och faktiskt se till landets bästa, säger Johan Lindholm.