Clara Lindblom (V)

debatt Den nys MP-alliansmajoritetens skattesänkning tar bort över 400 miljoner kronor om året ur budgeten. Det är uppenbart att välfärden, de äldre och klimatet kommer att få betala, skriver Stockholms oppositionsborgarråd Clara Lindblom (V).

Alliansen och Miljöpartiet lägger idag fram en nedskärningsbudget för Stockholm. Budgeten innehåller stram ekonomisk politik och en ideologiskt motiverad skattesänkning. Vi i Vänsterpartiet menar att det finns en annan väg att gå, där välfärden faktiskt får kosta och där vi gör stora och nödvändiga investeringar, bland annat i klimatomställningen.

Den nya Stockholmsmajoritetens nedskärningsbudget är ett direkt resultat av att de beslutat genomföra en skattesänkning på 16 öre. Kostnaden för sänkningen uppgår till långt över 400 miljoner kronor om året och det är uppenbart att det är välfärden och de äldre som kommer få betala för den.

Bara inom äldreomsorgen innehåller den nya majoritetens budget nedskärningar på över 100 miljoner kronor.

Dessutom höjs avgiften för hemtjänst med flera hundra kronor i månaden för  äldre som har behov av mycket hemtjänst. Så det vissa äldre kan tjäna på den nya majoritetens skattesänkning ska betalas igen mångdubbelt, bland annat genom höjda avgifter.

Och de äldre är inte de enda som ska betala för skattesänkningen. På sida efter sida i Alliansens och Miljöpartiets budget finner vi minus.

Det handlar om nedskärningar på nästan samtliga områden, bland annat i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och i resurserna till barn, fritid och kultur.

Fråga hemtjänstpersonalen som redan skyndar sig mellan de äldre om de kanske kan börja springa för att spara tid?

I budgeten finns också något som kallas för »effektiviseringar«, som om det bara handlade om att arbeta mer effektivt och på så vis spara pengar.

Jag tycker att den nya majoriteten ska fråga hemtjänstpersonalen som redan skyndar sig mellan de äldre om de kanske kan börja springa för att spara tid? Det är inte svårt att gissa vad svaret kommer att bli.

Alla politiker pratar om att äldreomsorgen ska vara trygg och värdig. Om hur socialtjänsten ska fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Om hur barngrupperna i förskolan ska vara små.

Samtidigt verkar det i grunden saknas en vilja att faktiskt se till att det finns de resurser som krävs för att det ska bli så.

Vänsterpartiet går inte med på att det ska se ut så här och vår budget är motsatsen till nedskärningspolitik.

Vi menar att välfärden måste få kosta och att rejäla investeringar i bland annat klimatomställningen är helt nödvändiga. Och för oss är resurser till välfärden långt mer prioriterade än en skattesänkning. Det valet är mycket enkelt för oss. Alla stockholmare vinner på en trygg välfärd.

Idag inleds en två dagar lång debatt i Stockholms kommunfullmäktige och imorgon klubbas den blågröna budgeten igenom. Vänsterpartiet kommer att hålla den nya majoriteten ansvariga för varenda nedskärning de gör.

Deras budget, som urholkar välfärden, kommer inte att stå oemotsagd.

Clara Lindblom är oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.