Clara Lindblom (V)

debatt Alliansen och MP i Stockholm har beslutat att hyresrätter i förorterna ska kunna ombildas till bostadsrätter. Och redan innan de hunnit fatta det formella beslutet har det dykt upp inbjudningar till möten med »ombildningskonsulter«, företag som tjänar stora pengar på ombildningar av hyresrätter, skriver Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Det är upprörande att hyresrätten återigen ska bli en handelsvara för företag att göra vinst på.

Senast Alliansen styrde Stockholm försvann över 25 000 hyresrätter genom ombildningar och utförsäljningar. Under de 4 år som den rödgrönrosa majoriteten styrde staden så infördes ett ombildnings-stopp eftersom det varit, och fortfarande är, så stor brist på hyresrätter.

Nu har Alliansen och Miljöpartiet beslutat att våra gemensamt ägda hyresrätter återigen ska kunna ombildas och säljas ut.

Innan den nya majoriteten ens hunnit lägga en budget för staden med det formella beslutet så har de första inbjudningarna till möten med så kallade ombildningskonsulter dykt upp.

Senaste gången Alliansen styrde tjänade den här sortens konsulter mångmiljonbelopp på ombildningarna. Och eftersom det finns så stora pengar att tjäna har metoderna i vissa fall varit moraliskt tveksamma.

Hyresgäster som motsatt sig ombildningar i sina hus har blivit utsatta för starka påtryckningar.

Hyresgäster som motsatt sig ombildningar i sina hus har blivit utsatta för starka påtryckningar och konflikter har uppstått mellan grannar. De hyresgäster som av olika skäl inte kunnat eller velat köpa sina lägenheter har behövt flytta eller bli kvar som hyresgäster hos sina grannar.

Det har i många fall blivit problematiskt. Hyresgästföreningen har bland annat vittnat om att bostadsrättsföreningarna inte skött underhåll och reparationer, att hyran höjts godtyckligt och att det oftare än för andra hyresgäster gjorts försök att säga upp hyreskontrakt.

Förlorarna på ombildningar blir alltså alla de som inte har råd eller inte vill ombilda sina hyresrätter men också alla de som står i bostadskön och söker lägenhet. Och vinnarna blir framförallt de konsulter som kan tjäna stora pengar på ombildningar.

Ett eget hem är en rättighet och inte en handelsvara. För att alla ska kunna få en bostad måste vi ha kvar varenda hyresrätt och dessutom bygga många fler.

Vi i Vänsterpartiet kommer därför att motsätta oss alla ombildningar och försäljningar av våra gemensamt ägda hyresrätter och vi kommer att driva på för byggandet av fler hyresrätter. Bara så kan vi lösa bostadsbristen och se till att alla får ett eget hem.

Clara Lindblom är oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.