Eliot Wieslander

debatt Med tre enkla åtgärder kan svenska beslutsfattare rädda liv och hjälpa dem som tvingats in i sexhandel, eller som inte sett något annat val än att ha sex i utbyte mot pengar, boende eller skydd, skriver Eliot Wieslander.

Trots goda intentioner har frågan om hur vi kan hjälpa de utsatta för sexhandel varit relativt frånvarande i de senaste dagarnas debatt om sexhandel. Att många av dessa kvinnor och män, som kommer från några av Europas fattigaste länder, nekas vård i Sverige får allvarliga konsekvenser. Bland annat att de som tvingas till sexhandel varken upptäcks eller får det stöd de behöver. Den goda nyheten är att makthavarna har bra förutsättningar att förbättra situationen.

Idag är vare sig akutvård eller abort tillgängligt för många av de utsatta EU-migranterna från bland annat Rumänien och Bulgarien. Till följd av diskriminering och antiziganism saknar de oftast det europeiska sjukförsäkringskortet och måste själva betala för olika vårdinsatser. En abort kostar minst 2800 kronor och ett besök på en akutmottagning 3000-5000 kronor.

Att den som är så utsatt att hen valt att komma hit och be om hjälp i kylan utanför en mataffär, eller som lurats hit och sedan utnyttjas, inte har de pengarna behöver knappast påpekas. En av många konsekvenser är därför att den reguljära vården, som kanske har bäst möjlighet att identifiera människohandel, missar varningssignalerna.

Bland dem Läkare i Världens ideellt arbetande vårdpersonal möter på våra mottagningar runtom i landet har relativt många erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Förutom att ge dem den vård som de har rätt till blir det därför ofta vi som upptäcker att dessa kvinnor och män utsätts för våld, övergrepp och ibland människohandel.

Deras rättigheter borde inte vara beroende av människor som jobbar ideellt.

För det är vår barnmorska som möter “Rita”, som efter att ha utsatts för en brutal och filmad våldtäkt söker vård hos oss på grund av skadorna hon fått.

Det är vår läkare som möter “Jimmy”, som efter att ha haft sex mot ersättning söker upp vår hiv-testning för att han är rädd att ha blivit smittad av en våldsam sexköpare. Det är så vi får reda på att han kom till Sverige för kärleken, men väl här tvingades av pojkvännen att sälja sex för att “betala av” hitresan.

Det är vår psykolog som möter “Sabina” och hennes son, som fötts här till följd av människohandel och de övergrepp Sabina utsatts för. Åtta år gammal ska sonen utvisas till ett land han aldrig varit i. Allt tyder på att både han och mamman åter kommer att hamna i förövarnas klor.

Vi gör skillnad men deras rättigheter borde inte vara beroende av människor som jobbar ideellt.

Med tre enkla åtgärder kan svenska beslutsfattare rädda liv och hjälpa dem som tvingats in i sexhandel, eller som inte sett något annat val än att ha sex i utbyte mot pengar, boende eller skydd:

  • Tillgängliggör vård för utsatta EU-medborgare som diskriminerats från sjukförsäkring.

  • Utöka arbetet utifrån samtyckeslagen så att de som tvingats till sex också ses som målsägare i de brott de utsätts för.

  • Avskaffa omgående den tillfälliga lagen som nekar utsatta människor asyl för synnerligen ömmande skäl och stärk skrivningarna i den nya migrationsöverenskommelsen så att våldtagna kvinnor, män och barn har lättare att få hjälp och skydd.

Organisationer som Läkare i Världen kan lappa och laga, men inte lösa grundproblemen själva. För det krävs mer än fördömanden av förövarna. Det krävs handling och rättighetsbaserade lösningar både på regional, nationell och europeisk nivå. Vi är gärna med som resurs och föreslår lösningar men det beslutsfattarnas ansvar att ta vara på det och respektera mänskliga rättigheter.

 

Eliot Wieslander
Generalsekreterare Läkare i Världen