Foto: Tommy Hvitfeldt Sveriges Domstolar

Den 29–30 mars samlar Sverige, som ordförandeland i EU, europeiska ministrar, delegater och experter i Stockholm för en tvådagars konferens om människohandel. Vi, kvinnoorganisationer från olika länder, välkomnar den svenska regeringens löfte om att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel i och utanför Sveriges gränser.

Människohandel är ett stort och växande problem i Europa, och prostitution är den vanligaste formen av människohandel. Av de utsatta är 87 procent kvinnor, varav flickor utgör 27 procent. Vanliga ursprungsländer är Nigeria, Colombia och Rumänien. Sedan Rysslands krig har också allt fler ukrainska kvinnor lurats in i sexhandeln. Vidare är sexhandeln en form av gränsöverskridande organiserad brottslighet som är nära kopplad till annan gängkriminalitet.

Sverige var först i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster 1999, samtidigt som kvinnor i prostitution fortsatt var avkriminaliserade. Skulden flyttades därmed från utsatta kvinnor till torskar och hallickar. Sexköpslagen förändrade svenskars attityder till prostitution och minskade efterfrågan på prostitution och människohandel. Internationellt beskrivs förhållningssättet som the Equality Model, på svenska Jämställdhetsmodellen. De senaste åren har allt fler länder infört liknande lagstiftningar, som till exempel Frankrike, Kanada och Israel.

Runt om i världen pågår en backlash mot kvinnors och flickors rättigheter

Men kampen mot människohandel kan inte föras av ett fåtal isolerade länder utan kräver globalt samarbete. Det är därför viktigt att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, fortsätter mobilisera fler länder i kampen mot människohandel för sexuella ändamål. Det diplomatiska samarbetet mellan Sverige och Frankrike rörande människohandel måste fortsätta och utvidgas. Sveriges globala ambassadör mot människohandel spelar en viktig roll i arbetet och uppskattas av kvinnorörelsen världen över. Funktionen bör därför permanentas och ges tillräckliga resurser. Viktigt är också att ställa sig på samma sida som och särskilt stötta de kvinnoorganisationer som runt om i världen, trots hårt motstånd, räddar kvinnor och flickor ur sexhandeln. Det är dessa organisationer som bör prioriteras i biståndet till Ukraina och andra länder.

Samtidigt som konferensen pågår förhandlas två viktiga EU-direktiv som avser trafficking och mäns våld mot kvinnor. Vi hoppas att Sverige, som leder förhandlingarna, ska göra sitt yttersta för att EU:s medlemsstater ska komma överens om att motverka efterfrågan på prostitution.

Runt om i världen pågår en backlash mot kvinnors och flickors rättigheter, i synnerhet i frågor som rör exploateringen av kvinnors kroppar. Det märks bland annat genom att olika FN-organ, i strid med antagna konventioner, beskriver prostitution som en form av arbete istället för ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Det är oroande att Belgien har deklarerat att landet kommer verka för att fler länder ska avkriminalisera sexhandeln under sitt kommande ordförandeskap. Det är en hån mot alla kvinnor som idag lever med fysiska och psykiska trauman efter prostitution. Relativiseringen av handeln med kvinnors kroppar måste upphöra och bemötas med ett tydligt avståndstagande. Sverige måste i alla internationella sammanhang tydligt stå upp för sin lagstiftning och befästa att sexköp och koppleri är en form av våld mot kvinnor.

Vi sätter vårt hopp till att Sveriges nuvarande regering, i likhet med tidigare regeringar, kommer att stå upp för kvinnors och flickors rätt att slippa bli köpta och sålda.

Kathy Chambers, kampanjchef, Coalition Against Trafficking in Women Australia (Australien)

Dr Jocelynne A Scutt, ordförande, Women Worldwide Advancing Freedom and Equality (Australien)

Dr Tegan Larin, sakkunnig, Coalition Against Trafficking in Women Australia (Australien)

Eleni Karaoli, Cyprus Womens Lobby (Cypern)

Eirini Mavronikola, Socialist Women Movement (Cypern)

Maria Koushiou, ordförande, Spavos Cyprus (Cypern)

Susana Elisa Pavlou, verksamhetschef, Mediterranean Institute of Gender Studies (Cypern)

Pia Rendic, verksamhetschef, Vapauta Uhri ry (Finland)

Cherie Jimenez, grundare, EVA Center (USA)

Toni Van Pelt, ordförande, West Pinellas national organization for women (USA)

Autumn Burris, grundare, Survivors for Solutions (USA)

Dr. Gail Dines, grundare och ordförande, Culture Reframed (USA)

Melissa Holland, grundare och VD, Awaken (USA)

Dorchen A. Leidholdt, verksamhetschef, Sanctuary for Families (USA)

Rachel Moran, internationell chef, International Centre on Sexual Exploitation (USA)

Dr. Maria Decker, ordförande, SOLWODI Deutschland e.V. (Tyskland)

Virginia Wangare Greiner, ordförande, Maisha African Women in Germany (Tyskland)

Prof. Dr. Godula Kosack, ordförande, Terre des femmes e.v. (Tyskland)

Annabell Brosi, Ina Hansmann, Marie Kaltenbach, Simone Kleinert, styrgrupp, Bündnis Nordisches Modell (Tyskland)

Catherine Goldmann, projektledare, Fondation Scelles (Frankrike)

Céline Thiebault-Martinez, ordförande, CLEF (Frankrike)

Yves Scelles, ordförande, Fondation Scelles (Frankrike)

Laure Caille, ordförande, Libres Mariannes (Frankrike)

Claire Desaint, vice ordförande, Réussir l’égalité femmes-hommes (Frankrike)

Michèle Vianès, ordförande, Regards de Femmes (Frankrike)

Monique Dental, Marie-Josée Salmon, Bernard Bosc, Réseau Féministe « Ruptures » (Frankrike)

Lilian Halls-French, vice ordförande, Initiative  Féministe EuroMed IFE-EFI (Frankrike)

Irene Fereti, ordförande, Greek League for Women’s Rights (Grekland)

Esohe Aghatise, verksamhetschef, Associazione IROKO Onlus (Italien)

Maria Ludovica Bottarelli Tranquilli-Leali, generalsekreterare, Italian Coordination of the European Women’s Lobby (Italien)

Chiara Carpita, Resistenza Femminista (Italien)

Ruchira Gupta, grundare, Apne Aap (Indien)

Benson, verksamhetschef, Women’s Aid (Irland)

Barbara Condon, VD, Ruhama (Irland)

Julie Swede, Tf verksamhetschef, Space International (Irland)

Linda MacDonald & Jeanne Sarson, Persons Against Non-State Torture (Kanada)

Nela Pamukovic, Women’s Network of Croatia och Centre for Women War Victims (Kroatien)

Iluta Lace, ordförande, MARTA Centre (Lettland)

Eglė Puidokaitė, kommunikationschef, Klaipeda Social and Psychological Support Centre (Litauen)

Kristina Mišinienė, verksamhetschef, Center Against Human Trafficking and Exploitation (Litauen)

Anna Borg, grundare, Malta Women’s Lobby (Malta)

Mta. Teresa C. Ulloa Ziáurriz, regionchef, Regional Coalition Against Trafficking in Women and Girls in Latin America and the Caribbean (CATWLAC) (Mexico)

Agnete Strøm, ansvarig internationella frågor, Women’s Front of Norway (Norge)

Malgorzata Tarasiewicz, ordförande, Network of East-West Women, NEWW (Polen)

Ana-Sofia Fernandes, ordförande, Portuguese Platform for Women’s Rights (Portugal)

Nana Mallet, grundare, End Demand Switzerland (Schweiz)

Mima Misljenovic, juridisk sakkunnig, Autonomous Women’s Center (Serbien)

Polona Kovac, ordförande, Society Ključ – centre for fight against THB (Slovenien)

Teresa Nevado Bueno, generalsekreterare, LEM España (Spanien)

Anna Fisher, ordförande, Nordic Model Now! (Storbritannien)

Dr Annette Lawson, ordförande, The Judith Trust (Storbritannien)

Lynda Dearlove, VD, women@thewell (Storbritannien)

Build A Girl (Storbritannien)

Gertrud Åström, ordförande, Women’s Baltic Peacebuilding Initiative (Sverige)

Zandra Kanakaris, generalsekreterare, 1000 Möjligheter (Sverige)

Olga Persson, ordförande, Unizon, (Sverige)

Malin Roux Johansson, grundare och verksamhetschef, Realstars (Sverige)

Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer (Sverige)

Maria M. Dmytriyeva, VD, National Council of Women of Ukraine och Democracy Development Center (Ukraina)

Réka Sáfrány, ordförande, Hungarian Women’s Lobby (Ungern)

Caroline Sander, utredare, Herzwerk (Österrike)

Brigitte Hofmann-Muzik, grundare, Verein Feministischer Diskurs, Initiative StoppSexkauf (Österrike)

Marie Josèphe Devillers, ordförande, The international coalition for the abolition of surrogate Motherhood

Noura Raad &and Chiara Parolin, vice ordförande, European Network Of Migrant Women

Viviane Teitelbaum, ordförande, European Center of the International Council of Women