Alexander Wilson van Deurs

debatt Situationen är fullständigt ohållbar: Här är fem förslag på bostadssociala reformer för att åtgärda den katastrofala bristen på bostäder för unga, skriver Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande jagvillhabostad.nu

Hyresgästföreningen publicerade nyligen en rapport som visar på ungas särskilda utsatthet på bostadsmarknaden. Mer än varannan ung mellan 18-29 uppger att bostadsbristen fått dem att tveka inför större livsval, såsom att bilda familj, påbörja en utbildning eller flytta hemifrån.

Tidigare undersökningar visar även att 200 000 unga som vill flytta hemifrån inte har möjligheten att gör det, samtidigt som ytterligare 200 000 unga bor i otrygga andrahands- eller svartkontrakt. Situationen är fullständigt ohållbar –  vi unga behöver en social bostadspolitik nu.

Tvärtemot den folkliga opinionen har den sociala bostadspolitiken stegvis nedmonterats i Sverige. Först rök de statliga byggsubventionerna och bostadsdepartementet, sen försvagades allmännyttan och kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Det ansvar som politikerna de facto besitter har lämnats över till marknaden – och marknaden har inte lyckats med uppdraget. Samtidigt vill vissa måla upp bilden att det är byggregler och hyresförhandlingarna som är problemet, och att lösningen därför är marknadshyror och avregleringar. Det är helt fel.

86 procent  anser att politikerna behöver ta ansvar för bostadsbristen, och en stor majoritet anser att det är hyresrätter som behöver byggas.

För att åtgärda problemen behövs en helomvändning som återupprättar den sociala bostadspolitiken. Det handlar om att låta staten ta ett ökat ansvar över byggandet och finansieringen av bostäder som ett komplement till marknaden.

Det folkliga stödet för det här är stort. Hyresgästföreningens senaste undersökning visar att 86 procent av svenskarna anser att politikerna behöver ta ansvar för bostadsbristen, och en stor majoritet anser att det är hyresrätter som behöver byggas. Samtidigt uppger varannan att de kan acceptera ett prisfall på den egna bostaden som del i att lösa bostadsbristen.

Det enda rimliga är därför att omvärdera bostadspolitiken och genomföra omfattande bostadssociala reformer. Några viktiga sådana är:

1.Återinför de statliga byggsubventionerna.

De behövs som ett komplement till marknaden för att säkerhetsställa att det byggs tillräckligt med hyresrätter med rimliga hyror. När bostadsmarknaden lämnats utan statligt finansiellt stöd har byggtakten störtdykt och hyrorna ökat.

2. Kommunerna behöver fler incitament och verktyg för att bygga och planlägga bostäder.

Det kan exempelvis vara genom en kommunal förköpslag, statlig byggbonus eller villkorade statsstöd. Både morot och piska är nödvändigt.

3. Allmännyttan och hyresrätten måste skyddas från ombildningar och utförsäljningar.

Båda har särskilt viktiga roller i bostadsförsörjningen, speciellt för unga. Här behövs starka incitament för kommuner att behålla allmännyttan i gemensam ägo, exempelvis genom en ny stopplag.

4. Skatteskillnaderna mellan ägt och hyrt måste utjämnas.

Idag skapar de rusande bostadspriser och en skenande ojämlikhet. Det behövs ett utfasande av ränteavdraget och införandet av en reformerad fastighetsskatt som tar hänsyn till fastighetens värde.

5. Inför ett startlån för unga.

De rusande bostadspriserna stänger ute många unga som klarar kreditprövningen men som inte kan spara ihop till den växande kontantinsatsen. Ett riktat startlån kan vara det komplementet som många unga behöver för att komma över tröskeln.

Ovanstående förslag skulle innebära att politiken återigen tar ansvaret över bostadsutvecklingen och säkerhetsställer att det byggs tillräckligt med bostäder som människor har råd med. Det skulle lägga grunden för återupprättandet av en social bostadspolitik som skapar möjligheter för människor istället för att krossa dem.

 

Alexander Wilson van Deurs

Förbundsordförande jagvillhabostad.nu