Det är hög tid att sluta blunda för porrens konsekvenser. I ett modernt samhälle är sexualiteten frigjord, inte bakbunden av maktstrukturer, skriver Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster.

Samhällets syn på kvinnor och sex ska inte få styras av en miljardindustri som reproducerar sjuka ideal och orättvisa maktstrukturer.

Trots att porr är ett växande fenomen så är den politiska debatten om porrens konsekvenser nästan obefintlig, det måste vi ändra på.

Hur vi förhåller oss till sexualitet är en maktfråga som påverkar våra relationer och vår identitet. Det kan inte överlåtas åt en ”privat sfär”. Det behövs en statlig utredning som ser över effekterna och vi måste prata mer om sexualisering och sex i skolan.

Den som argumenterar emot porr anklagas direkt för att vara en konservativ moralist, men det är i stället idealen i porren som är bakåtsträvande. Porrförespråkarna målar upp bilder av sexuell frigörelse och ömsesidighet som knappt går att hitta trots det enorma utbudet.

Men i stället är bilden som förmedlas i mainstream-pornografin entydigt sexistisk och dessutom många gånger rasistisk, präglad av stereotypa bilder av etniciteter och sexuella läggningar.

Diskussionen om porr måste gå från att handla om moral till att handla om makt. Idag omsätter porrindustrin mer pengar än Hollywood. I över 80 procent av de mest populära filmerna förekommer aggressiva handlingar och det överlägset vanligaste sökordet är ”teen porn”. I den kommersiella mainstream-porren erotiseras våld, kränkningar och objektifiering av kvinnor. Forskning visar att skildringarna blir alltmer extrema och kvinnorna i filmerna allt yngre.

Oavsett hur man ställer sig till pornografi som fenomen borde alla se problemen med en växande industri som så tydligt exploaterar människors sexualitet och profiterar på ojämlikheten.

Flera studier visar att porr för många barn och unga är en dominerande källa till ”kunskap” om sex. Det är inte förvånande. Trots att sex- och samlevnad är en obligatorisk del av undervisningen är det inte obligatoriskt i lärarutbildningen. När skolan misslyckas med att prata om orimliga ideal och sexualitet så hänvisas unga till teve, film och internet för att skaffa information.

I stället för att elever får diskutera kring ideal, normer och maktförhållanden och att sexualundervisningen också tar upp pornografi blir resultatet hafsigt. Skolan måste vara en motkraft till att reproducera förtryckande strukturer.

Sveriges Kvinnolobby, som är en paraplyorganisation för 45 kvinnoorganisationer, lanserade igår tillsammans med Roks och Unizon ett manifest under namnet ”Porrfritt” där man bland annat kräver en statlig utredning av pornografins konsekvenser och en uppvärdering av sex- och samlevnadsundervisningen. Att debatten lyfts är avgörande för att kvinnors rätt till den egna kroppen ska kunna bli verklighet.

Frågan är om vi ska låta sexindustrin fortsätta forma samhällets syn på sexualitet eller göra upp med den förlegade synen på män och kvinnor. Det är hög tid att sluta blunda för porrens konsekvenser. I ett modernt samhälle är sexualiteten frigjord, inte bakbunden av maktstrukturer.

Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster