Under resten av valrörelsen tänker Ung Vänster göra allt för att mobilisera mot SD och för en politik för trygghet, jämlikhet och rättvisa.

Sedan förra valet sitter Sverigedemokraterna i riksdagen. Redan det faktum att ett rasistiskt parti är representerat i den lagstiftande församlingen är ett misslyckande. Situationen blir ännu allvarligare när mycket dessutom talar för att Sverigedemokraterna kommer att göra ett bättre val den här gången.

I en tid då samhällsdebatten har rört sig högerut, motsättningar längs den fördelningspolitiska höger-vänster-skalan tonats ned och arbetarrörelsen misslyckats med att vara det alternativ som behövs, vinner Sverigedemokraterna också terräng i LO-kollektivet. För hela den breda arbetarrörelsen borde det vara en stor källa till oro.

Samtidigt är utvecklingen inte ensidig. Under det senaste året har vi sett en omfattande antirasistisk och antifascistisk mobilisering i Sverige. Detta märks inte minst i reaktionerna på de nazistiska våldsdåden i Kärrtorp och Malmö, men syns också i diskussionen om strukturell rasism och i kampen mot den inhumana flyktingpolitiken.

Mest avtryck har förmodligen gjorts av vårens spontana folkrörelse mot Sverigedemokraternas normalisering. När brandmän, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper protesterar mot rasism och tusentals människor vänder Jimmie Åkesson ryggen inser man styrkan i kollektiv organisering.

Kampen mot normaliseringen av Sverigedemokraterna är viktig. Det skulle vara förödande om Sverige gick samma väg till mötes som många andra europeiska länder, där etablerade partier och den politiska debatten har anpassats till rasisternas agenda. Men som antirasistisk strategi är kampen mot normaliseringen inte tillräcklig.

Vi är övertygade om att många av de arbetarväljare som i dag röstar på Sverigedemokraterna i stället skulle kunna mobiliseras kring klassfrågor, för en politik för trygghet, jämlikhet och rättvisa.

Under återstoden av valrörelsen kommer Ung Vänster genomföra en storsatsning mot Sverigedemokraterna. Vi har valt ut ett område i Göteborg, Malmö och Stockholm där både vi och Sverigedemokraterna är starka – Länsmansgården, Lindängen och Hökarängen – som vi kommer att prioritera extra högt.

Vi kommer inte att möta invånarna i de här tre stadsdelarna med särskilda politiska krav. Vi tror nämligen att de som bor där, precis som de flesta i Sverige, tjänar på en socialistisk politik där klassorättvisor bekämpas, arbetsrätten stärks och vinstintresset jagas bort från välfärden. Vår målsättning är att Sverigedemokraterna ska backa och vi bli starkare och flytta fram våra positioner.

Närvaro är nyckeln till framgång. Lokalt kommer Ung Vänster att prioritera att finnas på plats i dessa stadsdelar. Vi vill möta människor i deras vardag, prata om problemen de möter och lyssna på det som de har att säga. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta inte räcker att göra några veckor vart fjärde år.

Ung Vänster är ingen kringresande cirkus som bara dyker upp när valet närmar sig. Efter valdagen kommer vi att utvärdera vår satsning och se hur vi kan gå vidare med ett liknande arbete också i resten av landet.

Den breda arbetarrörelsen är Sverigedemokraternas främsta motståndare. Vi har förmågan att organisera människor kring motsättningar som faktiskt spelar roll och vi har en socialistisk politik som undanröjer de orättvisor som rasisterna exploaterar.

Vår enda möjlighet att förändra samhället är genom att vara många som håller ihop, därför kan vi aldrig förlikas med de som splittrar, delar upp och drar isär. Det kallas solidaritet, gemensam kamp för gemensamma intressen.

Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster
Malin Andreasson, ordförande Ung Vänster Göteborg & Bohuslän
Vilma Bolding, ordförande Ung Vänster Skåne
Dina Viksten Abrahamsson, ordförande Ung Vänster Storstockholm