Bild: Socialdemokraterna

Förstudien om tunnelbana till Nacka måste snarast kompletteras med besked om önskad tidsplan och finansiering. Vi menar att det är fullt möjligt att ha tunnelbanan klar till början av 2020-talet, skriver S i Stockholms läns landsting.

Tunnelbanan är länets populäraste kollektivtrafik men har längs många sträckor slagit i kapacitetstaket. Vi Socialdemokrater har därför länge varit tydliga – tunnelbanan måste byggas ut. Beskedet från de borgerliga partierna om att öppna upp för en förstudie för tunnelbana till Nacka betyder förhoppningsvis att Moderaterna överger sitt hårdnackade motstånd mot utbyggd tunnelbana. Det är mycket välkommet.

Moderaternas byggstopp för tunnelbanan har varit svårförståeligt och hämmat regionens utveckling. Med omsvängningen kan viktiga första steg mot en utbyggnad tas. Många svåra frågor kvarstår dock ännu. Den förstudie som nu ska tas fram måste därför snarast kompletteras med besked om önskad tidsplan och finansiering. Vi menar att det är fullt möjligt att ha tunnelbanan klar till början av 2020-talet.

Vi Socialdemokrater har både lokalt och nationellt varit överens om att staten bör lämna ett väsentligt bidrag till utbyggd tunnelbana. I den uppgörelse som den borgerliga majoriteten presenterat saknas dock en part – staten. Det är dessutom oklart hur bindande överenskommelsen mellan de berörda kommunerna och landstinget är. För Stockholms läns landsting finns ännu inget beslut om att godkänna uppgörelsen och finanslandstingsrådet finns inte med bland undertecknarna.

Trots beskedet om överenskommelsen valde dessutom den borgerliga majoriteten i landstingsfullmäktige så sent som i förra veckan att inte bifalla en motion från Socialdemokraterna om att just starta en förstudie för tunnelbana till Nacka. Därmed missade man möjligheten till att ha ett helt enigt fullmäktige bakom utbyggnaden. Det hade varit ett styrkebesked i framtida diskussioner om statlig medfinansiering. Allt sammantaget väcker agerandet frågor om trovärdigheten i Moderaternas omsvängning.

På dagens sammanträde med landstingets trafiknämnd fattades beslut om att inleda en förstudie. Vi Socialdemokrater stödde givetvis beslutet men även dagens ärende väcker frågetecken. Istället för tjänstemännens väl underbyggda idéstudie och rekommendation så bygger beslutet på en knapphändig skrivelse författad på det Moderata partikansliet. Det är en onödigt slafsig hantering. Värt att påminna om att den enda tidigare utbyggnad som startat utifrån samma premisser var etapp 1 av Spårväg city. Även där fick experternas förslag stryka på foten ut till förmån för Moderaternas hemmasnickrade förslag. Resultatet blev en rekorddyr sträcka spårväg som redan nu 18 månader efter invigningen är avstängd för nödvändiga reparationer.

En borgerlig majoritet med Moderaterna i spetsen har styrt SL sedan 2006. Resultaten imponerar föga. Pengar har plöjts ned i prestigeprojekt som inte vunnit fler betalande resenärer och underskotten växer trots kraftiga prishöjningar. En utbyggnad mot Nacka är därför en viktig del i att vända den negativa utvecklingen. Fler utbyggnader av tunnelbanan är dock nödvändiga för att minska trängseln, möjliggöra nya bostäder och minska bilberoendet. Det vore önskvärt om Moderaterna nu också vågade överge de utskällda planerna på ett dyrt och ineffektivt spårvägsnät i innerstaden. Då frigörs upp emot 40 miljarder kronor som istället kan nyttjas till utbyggd tunnelbana och tvärspårväg. Först i tur står en utbyggd tunnelbanan till Hagastaden och Nya Karolinska.

Erika Ullberg, oppositionslandstingråd (S)
Nanna Wikholm, landstingspolitiker regionutveckling (S)