Det finns ingenting människor blir argare av än när företag lever på skattepengar och ändå smiter undan skatt. 

Debatten om vinster i välfärden pågår för fullt inom arbetarrörelsens olika grenar. På torsdagen gick Socialdemokraterna i Stockholms län ut och tog ställning mot att lagstiftningsvägen stoppa vinster i välfärden.I stället föreslår de att en ”etisk kod” ska avtalas fram. Det handlar bland annat om att det går snabbare än lagstiftningsvägen – där rättsprocesser, omprövningar och  överklaganden kan leda till att det hela drar ut på tiden i åratal och där osäkerheten finns kvar en längre tid. Men framför allt tar Socialdemokraterna i Stockholms län ställning för att det ska vara okej för vinstdrivande företag att också fortsättningsvis verka inom välfärdssektorn.

Socialdemokraternas oppositionslandstingråd Helene Hellmark Knutsson menar att torsdagens besked från länet är både tydligare och ställer hårdare krav än partiets kongressbeslut från 2009.

– Efter allt som hänt sedan den senaste kongressen behövs det tydligare regelverk, det räckte inte med bara kvalitetskrav, säger hon till Dagens Arena och fortsätter:
– Det har varit möjligt att ha ett kortsiktigt perspektiv och med avancerade skatteupplägg mjölka mycket pengar utan att man gjort något för att utveckla omsorgen eller sjukvården.

Om hon och S i Stockholms län får sin vilja igenom kommer den etiska koden innebära att det ställs krav på att kortsiktigt ägande inte är välkommet, att bokföringen är öppen så att kommuner, landsting och allmänhet kan se var pengarna tar vägen, att företagen har kollektivavtal för all arbetskraft, att meddelarskyddet gäller all personal och att företagen betalar all sin skatt i Sverige och inte har några ”avancerade skatteupplägg”.

Dessutom ska företagen förbinda sig att vara med och utveckla välfärden genom bidrag till forskning och utveckling, kompetensutveckling och bidrag till utbildning av framtida personal.

Helene Hellmark Knutsson menar att företagens agerande med dagens upplägg och brist på regelverk riskerar att urholka skattemoralen.
– Absolut, och med rätta tycker jag. Det finns ingenting människor blir argare av än när företag lever på skattepengar och ändå smiter undan skatt. Det är inte acceptabelt.

Den Novusmätning som har diskuterats mycket visar att nästan alla S-väljare vill reglera och begränsa vinsterna i välfärden. Tror du de tycker att det här förslaget räcker – eller är det för lite?
– Det kan inte jag svara på. Det jag tror är att det finns ett stort förtroende för traditionen att teckna avtal i Sverige och att det faktiskt fungerar.

Hur ser du på LO:s beslut om att non profit-principen ska gälla?
– De har väl inte själva satt ner foten med vad de avser med non profit. Karl-Petter Thorwaldsson hänvisade i Ekots lördagsintervju själv till att det pågår en utredning och vi hoppas att en sån här överenskommelse med både begränsningar på vilka som får vara med och krav på åtaganden kan stämma väl överens med LO.