Héléne Fritzon (Foto: EU/Europaparlamentet)

debatt Jag uppmanar talmannen i Europaparlamentet och Frankrikes president att ta ansvar för människors säkerhet och hälsa. Tvinga inte ut oss EU-parlamentariker att resa när vi är så nära att kunna öppna upp våra samhällen, skriver Heléne Fritzon (S).

Pandemin är inte över än, risken för smittspridning är fortfarande stor i Europa och ändå vill Europaparlamentets talman David Maria Sassoli att vi ska resa till Strasbourg för session.

Vår politiska vardag i EU-parlamentet i Bryssel är sedan mer än ett år tillbaka starkt präglad av pandemin. Vi bär ansiktsmask både ute och inne, vi har begränsningar i hur många av våra medarbetare som får vara inne på kontoret och regler för hur många vi får vara i varje rum. Vi testar oss varje vecka och vi har också krav på karantän.

Säkerheten och begränsningarna är väl utvecklade i Bryssel och vi kan fullfölja vårt uppdrag, om än på ett annorlunda sätt.

Det är tveklöst så att de franska påtryckningarna har blivit alltför stora för vår talman. Det är upprörande!

Vi börjar nu se ljuset i tunneln och inom en snar framtid kan vi återgå till en mera normal vardag. Men vi är inte där riktigt än. Istället för att vänta tills fler är vaccinerade och resor kan genomföras säkert, har talmannen beslutat att nästa session om en dryg vecka ska ske i Strasbourg. Det är tveklöst så att de franska påtryckningarna har blivit alltför stora för vår talman. Det är upprörande! Människors hälsa och säkerhet måste gå före den franska prestigen.

Vi ska alltså skicka iväg ett helt parlament, från ett land till ett annat. Vi ska flytta på personal från både Bryssel och alla medlemsländer och därmed riskerar att föra med oss smitta från EU:s många hörn. Vi utsätter lokalbefolkningen för ett onödigt hot och detta i en situation som redan är allvarlig i Frankrike.

Hela tiden finns också risken för ett utbrott av covid-19 på arbetsplatsen. Vi är inte mer skyddade än andra. Det är naivt att tro att vi kan förflytta en hel arbetsplats utan risker.

För att åka mellan Strasbourg och Bryssel krävs totalt tre covidtest, obligatorisk karantän vid återkomst till Bryssel samt ett antal intyg. Det talar tydligt för vilken risk myndigheter bedömer att resan är. En risk som talmannen nu vill att vi ska ta för att göra den symboliska flytten och blidka Frankrike.

Jag uppmanar talmannen i Europaparlamentet, David Maria Sassoli, och Frankrikes president Emmanuel Macron, att ta ansvar för människors säkerhet och hälsa. Tvinga inte ut oss parlamentariker och vår personal att riskera människors liv och hälsa när vi är så nära att kunna öppna upp våra samhällen och våra länder. Vi måste hålla ut och hålla i ett tag till innan vi kan börja öppna upp Europa.

 

Heléne Fritzon (S)
Delegationsledare för de Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet.