LO

LO-ekonomen Torbjörn Hållö menar att Sveriges förhandlingstaktik blev en total flopp. 

Nattens EU-överenskommelse tar Europa närmare en bankunion. Utvecklingen går snabbt. Idén om en bankunion lanserades så sent som i våras. Nu är Europas finansministrar överens om att en europeisk övervakning av de större bankerna ska vara på plats i början av år 2014. Detta är det första av tre steg mot en bankunion.

Trots högt tonläge från Anders Borg med hot om veto så slutade förhandlingarna med ett praktfiasko för Sverige. Enligt nattens beslut utformas bankunionen på ett sätt som gör det omöjligt för Sverige, som icke-euromedlem, att få fullständigt inflytande.

Det gör det naturligtvis omöjligt för Sverige att delta i den nya bankunionen.

Europa behöver en bankunion. Under fem års tid har medborgarna tvingats betala ett högt pris för att Europas banker har varit svagt reglerade, dåligt övervakade och otillräckligt kapitaliserade. I flera länder har statsskulderna skjutit i höjden i takt med att regeringarna ansett sig tvingade att rädda fallerande banker. Europas medborgare har allt att vinna på att bankunionen snabbt kommer på plats och blir effektiv.

Nattens beslut ger den nya bankövervakningen full rätt att övervaka Europas största och systemviktiga banker. Den nya banktillsynen kommer vara en del av den Europeiska Centralbanken (ECB).

Efter att banktillsynen finns på plats ska ytterligare två steg tas mot en fullfjädrad bankunion.

Ett gemensamt europeiskt system för insättningsgarantier ska utformas och ett system för att avveckla krisande banker ska komma på plats.

Dessa nya steg kommer sannolikt även de att kantas av hårda politiska förhandlingar. Men det är min bedömning att Europa även på dessa områden kommer att nå framgång. En fullvärdig bankunion kommer inom några år sannolikt att vara på plats.

Sverige kommer inte att kunna vara medlem i den nya bankunionen. Det är beklagansvärt. Det minskar Sveriges politiska inflytande än mer.

Bankunionen skulle ha varit till gagn för den svenska finansiella stabiliteten. Svenska banker är i dag relativt välkapitaliserade. Men det finns stora orosmoln. Sverige har en av Europas största banksektorer mätt som andel av BNP. De svenska bankerna har mycket aktiviteter utanför Sveriges gränser och har ett stort beroende av finansiering via utlandet. En annan riskfaktor är att det svenska folket har en av Europas högsta privata skuldsättningar.

Nu tvingas Sverige står utanför den framväxande bankunionen. Den svenska regeringen ville egentligen vara med. Men regeringens förhandlingsstrategi misslyckades. Anförda av Anders Borg så har den svenska regeringen i stället för nyanserad diskussion valt att hålla ett högt tonläge.

Anders Borg gick till och med så långt att han deklarerade att Sverige skulle lägga in sitt veto om inte Sverige fick inflytande i bankunionen. Europa synade bluffen. Nu får Sverige inget inflytande i bankunionen, men trots detta lade Sverige inte in veto.

Mitt råd till Anders Borg är: hota aldrig med veto om du inte menar det.

Resultatet av den svenska usla förhandlingstaktiken är att Sverige nu står utanför en central europeisk integrationsprocess med potentiell stor betydelse för den svenska finansiella stabiliteten. Detta är en dålig dag för Sverige. Anders Borg bör skämmas.

Torbjörn Hållö, LO-ekonom.