Flyktingar ska snabbt sorteras ut och skickas tillbaka. Det är skillnad på migrant och migrant.

Det var glada miner på presscentrets podium när EU-kommissionär Ylva Johansson och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard presenterade nyheten att ministerrådet enats om en migrationspakt.

Migrationspakten började utformas redan i kölvattnet av flyktingsituationen 2015, men försöken att få EU:s medlemsländer att enas om ett gemensamt ansvarstagande för att ta emot asylsökande har strandat gång på gång. Fram tills nu.

Nyckeln har varit att låta ”gemensamt ansvar” och ”solidaritet” betyda att vissa tar ansvar på riktigt, medan andra länder, som Polen och Ungern, får köpa sig fria.

Det hav som en gång förband blomstrande kulturer på båda sidor av Medelhavet är i dag en skammens gräns

De sista hindren verkar ha varit att sätta en konkret prislapp på denna urvattnade så kallade ”tvingande solidaritet”. Vad ska Orbán & co betala för att inte behöva hjälpa till att ta emot de flyktingar som kommer till länder som Italien och Grekland? 20 000 euro per person är svaret.

Det är båtflyktingar på Medelhavet som stått i fokus för den europeiska migrationsdebatten under de senaste åren.

Det hav som en gång förband blomstrande kulturer på båda sidor av Medelhavet är i dag en skammens gräns, och ett dödens hav. Bara sedan 2014 har 26 914 människor mist livet när de försökt korsa Medelhavet för att ta sig till Europa.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dessa båtflyktingar utgör en liten bråkdel av alla människor som korsar EU:s yttre gränser varje år. Faktum är att de allra flesta människor som är i EU utan tillstånd reste in helt lagligt, med turist- eller arbetsvisum. När visumet går ut blir de kvar.

Varför blir det inga rubriker av den migrationen, inga toppmöten och nattmanglingar?

Elefanten i rummet är rasism.

Det är helt enkelt skillnad på migrant och migrant.

Den som tvivlar kan jämföra hur krigsflyktingar från Ukraina togs emot och hur flyktingar från ett annat krig, kriget i Syrien, togs emot bara några år tidigare.

Istället för att redan då, 2015, aktivera massflyktsdirektivet, som förhandlats fram just för sådana situationer, lät EU-länderna människor sätta sina barn i sjöodugliga gummibåtar på Egeiska havet. Och gjorde en ovärdig deal med Turkiet.

Den som undrar hur migrationspakten kommer att fungera i verkligheten kan bege sig till tältlägren på de grekiska öarna. De har varit ett slags pilottest av den typen av mottagande som ministerrådet nu beslutat om. Även där har tanken varit att prövningen av asylskäl ska gå snabbt, och att människor som saknar skyddsskäl snabbt ska sorteras ut och skickas tillbaka. I själva verket har människor hamnat i ett ovärdigt limbo. I åratal.