Bild: Sverker Lindström

Finansborgarrådet Sten Nordins och Moderaternas försvar av det hårt kritiserade Slussen-projektet blir alltmer egensinnigt och bluffartat.

Senast påstod Sten Nordin att det var klart med en ny bussterminal i Katarinaberget. I informationen till allmänheten från Stadshuset hette det: ”En ny bussterminal vid Slussen är en viktig pusselbit för framtidens Stockholm som nu är på plats”. Endast orden och stavningen av bussterminal och Slussen är korrekta.

Nordins informationsbluff är det senaste i försvaret av projektet nya Slussen som för övrigt plötsligt och utan förklaring nyligen döpts om till ”Nästa Slussen”. Men trots besked från Sten Nordin och hans medarbetare är det ingen som idag vet om bussterminalen i Katarinaberget någonsin kommer att byggas. Läget är följande:

  • Det finns ingen godkänd detaljplan, vilket krävs för att få bygga terminalen.
  • Ingen ansökan finns ännu om att få en ny detaljplan godkänd. Skulle en sådan lämnas in väntas det ta år innan ett slutligt besked från miljödomstolarna finns om det ges tillstånd att bygga inne i berget.

Den så kallat viktiga pusselbit som presenterades den 2 juli i år om att finansieringen för terminalen skulle vara klar är en ickekorrekt information, snarare en tidningsanka. Uppgiften presenterades i DN och av lokaltidningarna i Stockholm.

Enligt Nordins så kallade glädjande besked var allt klart för bussterminalen i berget. Staten skulle stå för hälften av kostnaden på 1,43 miljoner kronor, kommunerna Stockholm, Nacka och Värmdö skulle svara för 25 procent och landstinget för 25 procent.

Vid en kontroll visar det sig att alltihop är en diskussion som förts mellan ett antal moderata personer. Inga beslut i kommunernas beslutande demokratiska församlingar finns och statens beslutsfattare har inte alls sagt OK till att betala 700 miljoner kronor, det vill säga 400 miljoner kr mer än som det sedan länge finns beslut om. Nordins påstående har inte verklighetsförankring utan är endast en from förhoppning och kräver fortsatt moderat dominans i Stockholmsområdet efter valet om en månad.

Landshövdingen i Stockholms län Chris Heister, f d moderat politiker, har planeringsansvar för de statliga medlen till infrastrukturprojekt i länet. Hon har i ett färskt beslut förklarat att det inte finns något beslut om nya statliga pengar.

I beslutet konstaterar landshövdingen att 300 miljoner kronor sedan länge är fastställt som statligt bidrag till en bussteminal vid Slussen i den länsplan som gäller. Hon demonstrerar sedan sin välvilja till att höja anslaget men klargör att inget förändrats i planerna, 300 miljoner kronor gäller. Hon skriver i beslutet om Nordins planer för bussarna: ”Länsstyrelsen vill med denna avsiktsförklaring åta sig att arbeta för att möjliggöra ytterligare fördelning av medel till Bussterminal Slussen när fördelade medel i fastställd länsplan frigörs. Inför detta beslut hade starka påtryckningar riktats mot Länsstyrelsen.

Problemet med bussterminalen är att den hittills har underkänts av mark och miljödomstolen och att det finns stark kritik mot säkerheten med en bussterminal förlagd inne i berget. Hur garanteras utrymningen om en buss skulle börja brinna?

Stark kritik riktas även mot den 430 meter långa tunnel som avses bli en del av Stadsgårdsleden. Bygget uppfyller inte EU:s säkerhetsbestämmelser som gäller för biltunnlar, säkerheten anses även på flera sätt för dålig.

Trafiklösningarna för nya Slussen kritiseras även för många svagheter. En rad nya T-korsningar är opraktiska och omoderna. Svagheten med en enda motorvägsliknande bro som passage för bilar och bussar genom Slussenområdet och inte som idag flera alternativa val, Konstiga lösningar för cyklister och gående samt fyra års stopp på Katarinavägen under byggtiden..

Bland kritikerna finns en ilska över att de ansvariga politikerna i den borgerliga alliansen inte alls deltar i ett demokratiskt samtal om Slussens framtid.

Sverker Lindström, journalist och författare