Bild: Sverker Lindström

Oppositionen måste snabbt sätta stopp för de borgerliga partiernas livsfarliga planer för Slussen. Nya fakta visar stora säkerhetsrisker, skriver Sverker Lindström.

Det är dags för Socialdemokraterna i Stockholm att säga nej till moderatledaren Sten Nordin och de borgerliga partiernas delvis livsfarliga planer för Slussens ombyggnad. Oppositionens ledande politiker borde snabbt klargöra att det inte blir något av med Sten Nordin-planerna för Slussen – de går ändå inte att genomföra.

Det bästa är – för att inte göra Slussen till en tioårig byggarbetsplats – att renovera och justera den nuvarande hyllade klöverbladstrafiklösningen. Genialisk och hyllad när den tillkom. På det sättet skulle man kunna stoppa den åttafiliga motorvägen ner från Södermalmstorg till en ständigt stillastående bil- och busskö vid Kungsträdgården och bakåt på Skeppsbron och slippa en del annat elände.

Läget i dag är att bussterminalen i Katarinaberget har stoppats i domstol. Och den bör aldrig byggas. Den är för farlig. Det är vansinne att släppa ner tusentals resenärer i berget till en trång busspåstigningsplattform med omöjliga utrymningsvägar i långa gångar och högra trappor. Börjar en buss brinna, vilket kan hända, är risken stor för en katastrof med många drabbade. Hur illa det kan bli vet vi inte, de säkerhetsanalyser som gjorts är hemligstämplade.

Nya fakta, som hittills inte har varit särskilt uppmärksammade gäller Stadsgårdsleden. Den ska gå i tunnel under en överdäckad plan vidare mot Söder Mälarstrand. Den ska enligt Nordin och tjänstemännens plan gå i ett gemensamt tunnelrör på 400-500 meter. I ena riktningen två filer och en fil i den andra med smala utrymmen för evakuering om det skulle behövas. En sådan tunnel är alltför riskfylld och förbjuden enligt EU-regler och svensk lag på grund av den stora faran vid olyckor och en eventuell brand. Från dödsolyckor ute i Europa vet man hur farlig en sådan konstruktion är.

De trafiklösningar som Nordin vill ha är ogenomtänkta och delvis farliga inte minst för cyklister. Cykelbanorna går mellan bussfiler som ska korsas och är mycket smala i planritningarna. Värst är att det ska bli en stor trafikstockande T-plankorsning ut mot nerfarten till Skeppsbron där Hornsgatan ska möta Katarinavägen. Här blir det dålig luft för gående av stillastående bussar och bilar.

Bygget av Slussen ska starta i sommar då Katarinavägen ska stängas av i fyra år framåt, enligt besked från Nordintjänstemännen. Därmed ska de två stombusslinjerna 2 och 3 gå en ny väg genom Södermalm, via Folkungagatan, Medborgarplatsen och Söderledstunneln till Södermalmstorg och vidare. Det ska klaras genom en ny bussfil på Folkungagatan. Men i Söderledstunneln tar det ofta stopp så många tror att Nordin måste låta bussarna ta gågatan på Götgatan i anspråk.

Det hårt kritiserade projektet är nu starkt skadat. Det finns ingen rätt att bygga bussterminalen vilket också stoppar ombyggnaden av kajerna kring slussfunktionen och andra arrangemang kring vattenföringen. Domstolar har sagt nej på grund av dåliga planer och dålig hantering av Nordins tjänstemän.

Den erkända arkitekten Ola Andersson har slagit fast (DN 2014-04-03) att Nordins Slussplaner är ogenomförbara och att ”projektet är på väg mot botten” Han anser att ”stadens Slussenprojekt är nu både praktiskt, juridiskt och politiska omöjligt”.

Det är dags att slå fast en annan sak – hur det blir med Slussen är av riksintresse och inte enbart en stockholmsfråga, ja det är rent av en världsarvsfråga att ta hand om. För de hundratusentals som bor i den södra delen av staden och i Nacka och Värmdö är det en fråga om att passagen vid Slussen ska fungera på bästa sätt, men den ska vara en angenäm upplevelse också. Det är hög tid att ta itu med fiaskot kring Nordins Slussensplaner och skapa en bra lösning byggd på nya kloka politiska beslut – helt blocköverskridande och hållbara.

 Sverker Lindström, journalist och författare