På torsdagen fattade regeringen beslut om att utreda anmälningsplikt för offentliganställda. Sveriges Skolledare befarar att även om utredaren kommer fram till att lärare ska undantas från plikten, kommer ändå skolledare avkrävas angiveri.

Så kom det vi befarat – Tidöpartierna presenterar tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Att utreda anmälningsplikt för offentliganställda är uppdraget. Målet däremot, är grumligt. Vissa av partierna i Tidösamarbetet har varit tydliga med att de förutsätter att vissa yrkesgrupper kommer att undantas plikten, vissa att ingen kommer att göra det.

Vad utredaren kommer att komma fram till vet vi först om ett år. Något vi däremot vet, är att en enig yrkeskår är emot förslaget. En mängd kommuner, regioner, organisationer och fackförbund inom offentlig sektor har tagit ställning emot förslaget. Så också Sveriges Skolledare. Vårt budskap går inte att misstolka – vi kommer aldrig vilja anmäla papperslösa.

Vi ser en risk att förslaget som kommer att lämnas blir att lärare undantas – men inte skolan

 

Det är en självklarhet att rättsstatens grundläggande principer ska värnas. Som skolledare är vi väl införstådda med att gällande lagstiftning ska följas – det är en stor del av vårt uppdrag att säkerställa att så görs inom skolans hägn. Och vi är så klart inte emot lagstiftning som reglerar illegalt uppehälle i Sverige. Men att vi skolledare ska ses som en del av Sveriges gränskontroll är absurt.

Förslaget i sig är simpel populistisk symbolpolitik av allra sämsta sort. Idag är det ytterst få barn som befinner sig i Sverige illegalt. De som gör det tillåts gå i skolan. Det borde inte vara svårare än så. Men alltjämt befinner sig förslaget högst upp på den politiska agendan. Till Tidöpartierna vill vi därför säga följande – låt barn gå i skolan och ägna er åt att se över olikvärdigheten i det svenska utbildningsväsendet istället.

Vi tycker att det är bra att det i alla fall ingår i utredarens uppdrag att titta på vilka yrkesgrupper som kan undantas från anmälningsplikten. Och att lärare och vårdanställda nämns i det sammanhanget är mycket viktigt. Men vi ser en risk att förslaget som kommer att lämnas blir att lärare undantas – men inte skolan. Risken vi ser är att det blir skolledarna som kommer avkrävas att ange papperslösa barn. Vi vill med bestämdhet säga att alla som arbetar i skolan ska undantas från en eventuell angiverilag.

Vårt uppdrag bärs upp av tilliten vi skapar mellan barn, elever, vårdnadshavare, personal och samhället i stort. Ett förslag som detta riskerar att skapa stora klyftor mellan oss som kan få irreparabla konsekvenser. Vårt uppdrag är att säkerställa barnens utbildning. Inte deras vistelseplats.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledare

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges Skolledare