Situationen i Etiopien blir bara värre och värre och utvecklingen går mot inbördeskrig, skriver Anders Österberg (S), riksdagsledamot, Maria Andersson Willner (S), riksdagsledamot, och Ahmed Ali, journalist.

»Kanske kommer jag att mördas«, sa den etiopiske löparen och OS-silvermedaljören Feyisa Lilesa när han höjde och korsade armarna. Han gjorde en solidaritetshandling och en gest till stöd för de som dödats och fängslats efter protester mot den etiopiska regimen.

Han ställer sig därmed i raden av de människor som riskerar sitt eget liv för att visa vad som händer i Etiopien just nu.

I skuggan av inbördeskriget i Syrien och kuppförsöket med dess motbjudande utrensningar i Turkiet har situationen i Etiopien utvecklat sig och ligger på gränsen till ett inbördeskrig. De som styr i Etiopien har under lång tid använt sig av taktiken »söndra och härska« för att styra landet. Regimen sprider hatpropaganda som får tusentals människor att fly från sina hem och påminner ständigt landets minoriteter om historiska oförrätter.

Etiopien har under lång tid haft god ekonomisk tillväxt, men orättvis fördelning. Respekten för mänskliga rättigheter har tyvärr inte utvecklas i samma takt som ekonomin.

Det som händer i Etiopien börjar sakta komma till vår kännedom i väst. Sedan 2013 har människorättsorganisationer bland annat dokumenterat:

Regimens styrande parti EPRDF har under två dagar 2013 dödat över 400 människor i regionen Gambela. Tiotusentals människor fördrevs från sina hem. Enligt rapporten från Human Rights Watch har de tvångsförflyttade förts till byar där mat, odlingsmark, hälsovård och andra förnödenheter saknas. I vissa fall har land- och boskapsägare blivit totalt utblottade och drabbats av svält.

En av orsakerna till det nu pågående upproret i Oromoregionen är att regimen ville beslagta oromoböndernas land utan kompensation. Över 800 människor har dödats.

Hundratals människor har mördats och tiotusentals fängslats under de senaste veckornas folkuppror i Amhararegionen. Bland annat har den styrande eliten beslagtagit områden och fördrivit av hundratusentals människor från området. Sedan EPRDF tog makten har Tigre-regionens markyta ökat med över 40 procent. Dessa landområden är annekterade från de angränsande amharaområdena.

Tvångsfördrivning av folket i Omo Valley-regionen. Militären använder tortyr, våldtäkt och mord för att tvinga folk att lämna sina byar och landområden. Det finns bilder där regimens soldater håller blåslagna och nakna människor från Omo Valley med handbojor och fotbojor utan möjlighet att röra varken händerna och fötterna.

En lag som antogs i parlamentet i januari 2016 gör det olagligt att arbeta för mänskliga rättigheter i Etiopien. Det är inte bara medlemmar i politiska organisationer som kan straffas hårt om de jobbar för mänskliga rättigheter. Även medlemmar i frivilligorganisationer kan riskera femton års fängelse. Enbart medlemskap i en organisation kan räcka för att dömas till tio års fängelse. Organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International är förbjudna i Etiopien.

Den senaste tiden har både folket och oppositionen samlat sig och visat att de är redo att samarbeta för att bygga ett demokratiskt och enat Etiopien. Sveriges engagemang för mänskliga fri- och rättigheter är väl känt hos det etiopiska folket. Sveriges röst har en stor genomslagskraft bland etiopier och även hos oppositionen.

Med Sveriges hjälp kan de goda krafterna i Etiopien börja så ett frö som sedan kan växa sig starkt och börja skörda demokrati också i Etiopien. Låt inte Feyisa Lilesus armar i protest vara förgäves.

Anders Österberg (S), riksdagsledamot, Utrikesutskottet
Maria Andersson Willner (S), riksdagsledamot, Utrikesutskottet
Ahmed Ali, journalist och driver en radiostation