Annika Strandhäll. Bild: regeringen.

SJUKFÖRSÄKRING Annika Strandhäll (S) försvarar regeringens mål för antalet sjukdagar. Samtidigt riktar socialministern kritik mot Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans oförmåga att samarbeta och lovar att återkomma med åtgärder inom kort.

Kritiker har menat att regeringens  utsatta mål, på nio sjukdagar i genomsnitt per individ och år, påverkat Försäkringskassan till att göra allt hårdare bedömningar. Detta har bidragit till att fler personer nekas sjukpenning.

På ett LO-seminarium om sjukförsäkringens framtid försvarade Annika Strandhäll regeringens mål. Ministern beskrev det istället som en samhällsvision och inget som ska få konsekvenser för enskilda individer.

–Jag är glad över att frågan lyfts. Detta är ett mål vi strävar efter, att ha en låg stabil sjukfrånvaro, och det hoppas jag alla vi kan vara överens om, sa Annika Strandhäll.

Ministern fick mothugg från LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som menade, att om det var ett övergripande samhällsmål, så skulle det också beröra andra myndigheter än försäkringskassan.

Torbjörn Johansson kritiserade också att Försäkringskassan prövar individers arbetsförmåga, inte utifrån specifika jobb, utan utifrån lätta jobb som inte nödvändigtvis finns i verkligheten.

– Det är först när man ser hur ett regelverk tillämpas som bristerna blir uppenbara, kommenterade Annika Strandhäll, som också delade ut en känga till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans samarbete.

Myndigheternas olika bedömningar av arbetsförmåga är en anledning till att många hamnar mellan stolarna, menade ministern.

– Jag är trött på stora myndigheter som inte kan samarbeta.