Karin Wanngård Foto: Peter Knutson

debatt Pandemin har drabbat äldreomsorgen över hela landet, men Stockholm sticker ut. Stadens beredskap var för dålig, politiska beslut fattades för sent och otrygga anställningar bidrog till en sämre omsorg. Det måste vara slut med nedskärningar, skriver oppositionsborgarrådet Karin Wannegård (S).

Samma politiker som misslyckades med att ge Stockholms äldre trygghet under pandemin har också grovt misslyckats med att ge äldre ett tryggt boende.

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) lovade i valet en äldreboendegaranti men trots lediga platser på stadens äldreboenden har inte avslagen varit så många på 12 år.

Och samma person som lovade en garanti är nu det borgarråd som lagt ner flest äldreboenden. Sällan har Stockholms äldre svikits så kapitalt.

Nu behöver Stockholm en ny äldrepolitik.

Pandemin har drabbat äldreomsorgen över hela landet men Stockholm sticker ut med ett stort antal avlidna på stadens särskilda boenden. Varför insatserna för att hindra smittan misslyckades i Stockholm ska utredas, det är bra. Det är dock redan nu uppenbart att stadens beredskap var för dålig, att politiska beslut fattades för sent och att otrygga anställningar bidrog till en sämre omsorg.

Under de fyra år vi styrde Stockholm fanns inga sparkrav på äldreomsorgen.

I januari i år, ett par månader innan pandemin började eskalera på Stockholms äldreboenden, drev Erik Slottner och hans kollegor i den borgerliga majoriteten igenom ett särskilt beslut som innebar att kraven på de bolag som verkar inom hemtjänsten luckrades upp.

De krav på fasta anställningar och heltid som infördes 2017 var enligt den nya majoriteten för hårda. Krav på heltider ersattes med det intet förpliktigande att man ska ”eftersträva” sådana. Trygga anställningar är centralt för att skapa goda arbetsvillkor. Det skapar förutsättningar för kompetensutveckling och personalkontinuitet så att de äldre får möta personal de känner igen.

När vi under förra mandatperioden skärpte kraven på hemtjänstbolagen för att anställda skulle ha rätt till arbetskläder och omklädningsrum med dusch, var Erik Slottner även då kritisk mot flera av kraven. Risken var, menade han, att kraven skulle försvåra för privata företag att etablera sig inom hemtjänsten. Hur smittspridningen hade sett ut nu om hygienrutinerna inte då hade skärpts kan vi bara ana.

All personal som under pandemin slitit inom hemtjänst och på äldreboenden har gjort enorma insatser och har med all rätt hyllats. Det borde också vara självklart att de har goda arbetsvillkor och bra löner. Men när krav ställs på att arbetsvillkoren ska förbättras, då protesterar de politiker som nu styr Stockholm. Det säger något om hur den borgerliga majoriteten ser på omsorgen. Stockholm skulle behöva ett äldreborgarråd som bryr sig mer om äldre och de som jobbar i omsorgen än om de stora vård- och omsorgsbolagen.

Samtidigt som den borgerliga majoritetens hantering av äldrevården under pandemin lämnat mycket att önska, försämras nu förutsättningarna för äldre i Stockholm också på andra sätt. Före valet 2018 lovade Erik Slottner att införa en äldreboendegaranti. Alla över 85 år som önskade skulle garanteras plats på ett boende. Verkligheten blev dock precis tvärtom. Istället ökar nu avslagen. Var femte över 85 år får avslag på sin ansökan. Också domarna som går emot stadens beslut ökar. Avslagen ligger nu på den högsta nivån på 12 år. Samtidigt finns lediga platser på stadens boenden. Vad har förändrats? Varför nekas var femte äldre över 85 en plats på ett äldreboende?

Under de fyra år vi styrde Stockholm fanns inga sparkrav på äldreomsorgen. När den borgerliga majoriteten tog över var det viktigaste vallöftet för dem att skatten skulle sänkas. Plötsligt skulle äldreomsorgen spara, bara under detta år finns ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor. Sådant spelar roll. Och därför ökar nu avslagen. Möjligheten till ett tryggt boende minskar för äldre. Löftet om äldreboendegaranti visade sig vara tomma ord. Att sänka skatten var viktigare.

Det är nog nu. Det måste vara slut med nedskärningar. De som byggt upp vårt land har rätt att kräva trygghet och en fungerande äldreomsorg. Det ska gå före skattesänkningar.

 

Karin Wanngård (S) 
oppositionsborgarråd Stockholm