T.v. ödeläggelse efter en brandattack mot Baha'ier.

debatt Baha’ier, Irans största icke-muslimska religiösa minoritet, har i över 40 års tid förföljts systematiskt. Nyligen slog en domstol fast att det var lagligt att konfiskera baha’iers mark och egendom i Ivel i Iran. Nu kräver 12 svenska politiker ett stopp på förtrycket.

The Baha’is, the biggest religious minority group in Iran, have been persecuted for more than 40 years. A recent court order approves the confiscation of land owned by Baha’is in Ivel, in norther Iran.

Uppmaning till Iran att upphöra konfiskeringen av baha’iers egendomar i Ivel

Vi, ledamöter i Sveriges riksdag, fördömer den systematiska förföljelsen av baha’ierna i Iran och uttrycker stark oro för den senaste tidens utveckling. Att frånta lagliga medborgare deras mark och egendom på grund av deras trostillhörighet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Baha’ierna i Ivel har, i princip som sina landsmän, rätt till sina egendomar.

Beslutet från den 13 oktober 2020 i Mazandaran att konfiskera 27 baha’iers mark i Ivel är följaktligen olagligt och behöver upphävas omedelbart. Vi uppmanar iranska domstolar och myndigheter att genast återge baha’ierna deras mark och egendomar.

Statement calling on Iranian authorities to end confiscation of properties belonging to Baha’is in Ivel

We, members of the Swedish Parliament, condemn the systematic persecution of the Baha’is in Iranand are strongly concerned about the recent developments. To deprive law-abiding citizens of their land and property due to their faith violates fundamental human rights. The Baha’is in Ivel – just like their fellow countrymen – have the right to their properties.

The court order of 13 October 2020 in Mazandaran to confiscate the land owned by 27 Baha’is in Ivel is consequently illegal and needs to be immediately repealed. We call on Iranian courts and authorities to immediately return to the Baha’is in Ivel their rightfully owned land and property.

Ledamöter av Sveriges Riksdag
Members of parliament, Sweden 

Åsa Eriksson

Thomas Hammarberg

Dag Larsson

Petter Löberg

Yasmine Posio

Azadeh Rojhan Gustafsson

Håkan Svenneling

Mattias Vepsä

Anders Österberg

Undertecknas även av följande förtroendevalda
Co-signed by elected representatives in Sweden 

Talla Alkurdi
oppositionsregionråd i Stockholm
Deputy Opposition Leader, Stockholm

Maria Andersson Willner 
f.d. riksdagsledamot, Vårgårda
former Member of Swedish Parliament,
Vårgårda

Kadir Kasirga
oppositionsborgarråd i Stockholm
Oppositional Vice Mayor of Stockholm