Lisa Palm

debatt Många stockholmare bor i hyresrätt, och i synnerhet många kvinnor. Det finns en enkel anledning: kvinnors ekonomi tillåter inte alltid stora bostadslån, skriver Lisa Palm (Fi).

När Stockholms styre, bestående av Alliansen och Miljöpartiet, presenterade sin budget för 2021 meddelades att målet för antal byggda hyresrätter inom allmännyttan sänkt till 600 hyresrätter per år. Detta är bara ett i raden av de många politiska beslut tagits för att fördjupa bostadskrisen i Stockholm. Att Stockholm befinner sig i en bostadskris är inget nytt – krisen har pågått länge. Det som är anmärkningsvärt är hur den grönblå majoriteten förhåller sig till den.

Det är som de närmast förklarat krig mot hyresrätterna och ser dem som ett avvikande element som måste försvinna från Stockholm. Gång på gång har man under det senaste åren valt att bygga bostadsrätter, dra in redan planerade byggen av hyresrätter (i exempelvis det välbärgade området Stureby) och framförallt: sälja ut de allmännyttiga hyresrätterna. Varje gång Moderaterna får styra försvinner en hyresrätt efter en annan.

Vi är många stockholmare som bor i hyresrätt, och i synnerhet är vi många kvinnor som bor i hyresrätt. Det finns en enkel anledning: kvinnors ekonomi tillåter inte alltid stora bostadslån. Jag skulle gärna vilja få förklarat för mig av Stockholms bostadsborgarråd Dennis Wedin hur en ensamstående trebarnsmamma, med jobb inom äldreomsorgen, ska kunna betala för ett miljonbostadslån. För det är vad som erbjuds från högerstyret i Stockholm.

Stockholms stads förturssystem är ett totalt haveri

Våldet är närvarande i många kvinnors vardag. Nyligen rapporterades det om att var tredje kvinna inte kan lämna en våldsam relation på grund av bostadsbristen. Vi vet också att hon som väl lyckas fly från en våldsam man riskerar att hamna på gatan. Ofta med sina barn i händerna. Stockholms stads förturssystem är ett totalt haveri, något som såväl kvinnojourerna som socialtjänsten vittnar om. Antalet beviljade förtursansökningar inom kategorin hot och våld har sjunkit från 20 procent 2015 till 8 procent 2019. För varje ombildad hyresrätt finns en mindre till den våldsutsatta kvinnan.

Punkt efter punkt ser vi varför det grönblå styrets bostadspolitik slår mot kvinnorna.

I Feministiskt initiativs budget för Stockholms stad 2021 satsar vi på bostäderna. Vi vill bygga en välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Vi vill att 60 procent av alla nybyggnationer ska vara billiga hyresrätter, införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och sätta stopp på utförsäljningarna av allmännyttan. Och naturligtvis höja målet för antalet hyresrätter som ska byggas i Stockholm. Det är bostadspolitik för en stad där alla ska kunna leva och bo.

Att styret i staden inte har jämställdhet framför ögonen blir allt tydligare ju längre in i mandatperioden vi går. Det är naturligtvis inte en överraskning för någon att ett högerstyre är synonymt med utförsäljningar av allmännyttan, men då behöver de också ta hand om konsekvenserna. Den grönblå majoriteten behöver svara på hur man tänker lösa frågan för kvinnornas bostadssituation. Läget är akut!

 

Lisa Palm
Gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad