Torun Boucher och Sara Stenudd

debatt Den blågröna majoriteten som styr Stockholm har stoppat byggandet av flera hundra hyresrätter. I många fall har det handlat om hyreshus i välbärgade områden där resursstarka grannar har klagat, skriver Torun Boucher (V) och Sara Stenudd (V).

Nyligen stoppades 55 allmännyttiga hyresrätter i Skärmarbrink. Det var ett redan planerat projekt där ett av Stockholms kommunala bostadsbolag skulle bygga, vilket betyder att hyresrätterna går rakt till bostadskön när de är färdiga. Det hade dessutom varit väldigt efterlängtat med fler hyresrätter i ett område som ligger nära tunnelbanan och stan, men de borgerliga och Mp som styr Stockholm sa nej i sista stund.

I villaförorten Stureby var det planerat att 80 stycken billigare hyresrätter skulle byggas. Förslaget var ett antal fyravåningshus och flera remissinstanser var positiva. Trots det stoppades de av den styrande majoriteten. Det är väldigt olyckligt eftersom just billigare hyresrätter är så efterfrågade och därför viktiga att bygga.

De borgerliga partierna struntar i bostadsbristen som gör folk hemlösa, men värnar villapriserna.

I välbärgade Bromma har de blågröna stoppat hyresrätter vid ett flertal tillfällen. Det handlar om flera hundra hyresrätter, varav en stor del var planerade i några av Stockholms mest exklusiva områden där det idag knappt finns några hyresrätter alls. Det är tydlig klasspolitik. De borgerliga partierna struntar i bostadsbristen som gör folk hemlösa, men värnar villapriserna.

Samtidigt som man stoppar nybyggen av allmännyttiga hyresrätter har också den styrande majoriteten valt att ombilda tusentals av våra gemensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. De gör det med argumentet att områden med mycket hyresrätter behöver blandas upp med bostadsrätter. Men samma blandning gäller uppenbarligen inte i villaområden. Ett stort hyckleri.

Vi i Vänsterpartiet har förståelse för att man som stockholmare kan tycka att det är jobbigt med alla dessa byggprojekt överallt. Men faktum är att vi behöver fler bostäder, och att det är särskild brist på hyresrätter. Om vi inte bygger tillräckligt många är det snart bara de superrika som kommer kunna bo i Stockholm, och det är ingen bra utveckling. Vi i vårt parti har också en tydlig politik för att bevara viktiga grönområden och parker men samtidigt förtäta på strategiska platser. Det tror vi är bästa sättet att bygga bostäder i en växande stad.

Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre. Det håller inte att den styrande blågröna majoriteten stoppar byggprojekt med hyresrätter och dessutom ombildar de hyresrätter som finns. Unga måste kunna flytta hemifrån, det måste vara möjligt att flytta till större när familjen växer och vi måste bekämpa hemlösheten. Sluta stoppa hyresrätter!

 

Torun Boucher, gruppledare (V) Stockholms stad

Sara Stenudd, ledamot (V) stadsbyggnadsnämnden