Hyreshus på Tunagatan, Uppsala. Bild: Riksantikvarieämbetet

hyresrätter Regeringen presenterar flera förslag för att stärka hyresgästers rättigheter. Men av en utredning från 2017 för att stärka hyresgästers rättigheter vid stora renoveringar återstår bara ett förslag – om långsam infasning av den nya hyran.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med ett antal förslag som på olika sätt stärker hyresgästers rättigheter. Framförallt lyfts förslagen om att hyresgäster inte ska förlora sitt hyreskontrakt vid en brand, som nu är fallet, och att hyresnämnden får större möjligheter att ingripa mot hyresvärdar som missköter sina fastigheter.

En annan punkt är att privatpersoner som hyr ut ägda bostäder i andra hand ska inte kunna säga upp ett tidsbegränsat kontrakt i förtid.

Ett av förslagen rör hyresgästers rättigheter vid omfattande renoveringar som kan innebära hyreshöjningar på så mycket som 40–60 procent. Nu föreslås att vid höga hyreshöjningar ska hyresgäster lättare kunna få den nya hyran infasad över tid.

Förslagen som rör renoveringar och hyresvärdar som missköter sina fastigheter härstammar från utredningen »Stärkt ställning för hyresgäster« som kom 2017. Den föreslog en rad andra åtgärder vid renoveringar, exempelvis att hyresgäster skulle få ökat inflytande över hur renoveringar skulle utformas och det skulle ställas högre krav på hyresvärden att visa att föreslagna hyreshöjningar är motiverade.

– Den kartläggning vi har gjort av utfallen av tvister i hyresnämnd och Svea hovrätt, visar att hyresvärden i princip alltid får rätt att genomföra renoveringar utan att hänsyn tas till hyresgästernas invändningar, sa utredaren Agneta Börjesson till Dagens Arena då.

Läs också: Inget förslag om att stärka hyresgäster före valet

Av de föreslagna förändringarna för att stärka hyresgäster vid renoveringar är alltså nu bara en kvar i regeringens remiss: en stärkt möjlighet att få den nya hyran infasad över tid.

– Vi tycker att det är bra att man ska få laglig rätt till att hyran trappas in, men det är för mig helt obegripligt att politiker inte tycker att hyresgäster har rätt till inflytande när deras eget hem ska renoveras. Menade man allvar med det här skulle man också fundera på något slags renoveringsstöd till hyresrätten, eftersom det finns rot-avdrag för ägt boende. Vi föreslår periodiseringsfonder som bygger på att fastighetsägarna avsätter pengar till renoveringar över tid, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen om regeringens förslag.

Hur ser ni på att endast ett förslag överlevt från den utredning om att stärka hyresgästers ställning vid renoveringar som kom för några år sedan?

– Den krassa verkligheten är väl att det inte finns stöd för det i riksdagen. Men man borde fråga alla partier: är det rimligt att hyresgäster tingas flytta vid renoveringar på grund av kraftigt höjda hyror? Det är inte rimligt.

Upplever ni att det finns ett ointresse från regeringen och Socialdemokraterna att ta tag i frågan?

– Min upplevelse är att man lyfter förslagen, och när jag träffar miljöpartister och socialdemokrater säger de att frågan är viktig – men det leder inte till att det blir någon förbättring, säger Marie Linder.

I övrigt välkomnar Hyresgästföreningen förslagen i remissen, men hade önskat begränsningar för hur hög hyra som får tas ut när bostadsrätter hyrs ut i andra hand.

Dagens Arena har sökt den ansvarige ministern Morgan Johansson, men hans pressekreterare hälsar att han inte kan uttala sig denna vecka.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.