I dag inleds IF Metalls andra ordinarie kongress. 300 ombud och cirka 700 gäster och åhörare samlas på Stockholmsmässan i Älvsjö i fyra dagar framöver.

Kongressens devis ”Starka tillsammans – Vi formar framtiden” sätter tonen för vad det är vi ska göra under dessa fyra dagar. Vi ska staka ut vägen för hur förbundet, med medlemmarna i fokus, ska möta framtidens utmaningar.

Förbundsstyrelsen har till kongressen lämnat förslag på handlingslinjer som ska bli vägledande under kommande kongressperiod. Vissa av förslagen i handlingslinjerna kan säkert anses ganska självklara och kommer inte att ge något större eko i omvärlden. Men vi har också valt att inom vissa områden sticka ut hakan ordentligt.

Ett sådant område är arbetsmarknaden och det faktum att IF Metall, i sviterna av den ekonomiska krisen, fortfarande har cirka 33 000 arbetslösa medlemmar. Av dessa är omkring 28 000 att betrakta som långtidsarbetslösa.

Situationen är ohållbar och den borgerliga regeringen har med all önskvärd tydlighet visat att den inte tänker ta något ansvar. Att regeringen inte lyssnar på argument som handlar om samhällsansvar och det ovärdiga i att befinna sig i en situation där man inte kan försörja sig själv och sin familj har vi tyvärr tvingats vänja oss vid. Men det har visat sig att regeringen väljer att inte heller lyssna på arbetsgivarna som med allt högre röst talar om att de vill anställa – men inte hittar personer med rätt kompetens. Detta hotar industrins konkurrenskraft och med den hela den svenska ekonomin. Det är vi och arbetsgivarna överens om. Varje gång jag frågar dem om vilket som är deras största problem får jag svaret: ”Det är att få tag i folk!”

Därför vill förbundsstyrelsen att kongressen sätter målet att under kommande kongressperiod halvera arbetslösheten hos våra medlemmar.

Våra avdelningar i Trollhättan och Stockholm har på lite olika sätt provat en ny modell som vi tror kan vara en av nycklarna till att nå detta högt satta och djärva mål. Det handlar kompetensbanker i IF Metalls regi där avdelningarna har effektiviserat matchningen mellan de jobb som finns och de arbetslösa.

I dessa kompetensbanker får våra medlemmar hjälp att presentera sig för presumtiva arbetsgivare och arbetsgivarna kan på ett lätt sätt hitta exakt den kompetens de söker. IF Metalls avdelningar har, kanske i högre grad än någon annan instans, kunskap om vilken kompetens som krävs för olika sorters arbeten. Det vet arbetsgivarna och därför blir matchningen effektiv till fromma för både arbetsgivare och arbetssökande industriarbetare.

Vi har nu startat ett arbete med att utvärdera försöken i Trollhättan och Stockholm för att se om detta går att utveckla och bli mer heltäckande.

Det räcker dock inte med våra egna insatser. Vi vill att regeringen tar sitt ansvar och tillsammans med oss och arbetsgivarna ser till att de industriarbetare som saknar rätt kompetens får den genom ett ordentligt kunskapslyft. Andra åtgärder från regeringens sida är också nödvändiga. Regeringen borde till exempel ta en ordentlig titt på hur de numera avskaffade plusjobben skulle kunna fungera som ett verktyg på dagens arbetsmarknad.

Att företagen missar ordrar för att det inte går att få tag på arbetare med rätt kompetens är direkt skadligt för både arbetsgivare och arbetstagare och dessutom för hela Sveriges ekonomi.

Målet att halvera arbetslösheten är högt satt, det är jag och mina kamrater i förbundsstyrelsen medvetna om, men det är nödvändigt för att möta framtiden som vi i IF Metall ska forma – tillsammans!

Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall.