Bild: Eva Hildén Smith (1), Socialdemokrater (2)

Om Stefan Löfven ska lyckas ena Socialdemokraterna och nå politisk framgång måste han klara av att göra sakpolitik av de fackliga erfarenheterna. Dagens Arenas chefredaktör, Eric Sundström, svarar på varför VU har enats om Stefan Löfven.

Socialdemokraternas verkställande utskott har slutit upp bakom IF Metalls ordförande, Stefan Löfven, som nästa partiledare för Socialdemokraterna. Dagens Arena har bett tidningens chefredaktör Eric Sundström förklara varför.

Varför har VU kunnat enas om Stefan Löfven?
– En viktig förklaring är att man har valt att ”titta utanför boxen”. Stefan Löfven är då ett fräscht namn som dagligen arbetar med tillväxt- och jobbfrågor. Han har en uppdaterad politisk kunskap på ett helt annat sätt än vad exempelvis Anders Sundström, Margot Wallström eller Jan Eliasson har.

– Sedan tror jag att det är väldigt viktigt vilka man i övrigt kompletterar uppställningen med. Den stora negativa kombinationen för Löfven är att han inte har suttit i riksdagen och inte har statsrådserfarenhet. Laget runt omkring honom blir väldigt viktigt.

Vilka borde ingå i det laget?
– Det finns en risk, som det redan pratas om, att det blir gubbigt och grått runt omkring honom. Därför är det jätteviktigt att Carin Jämtin lyfts fram och att man i riksdagsgruppen börjar lyfta personer som till exempel Mikael Damberg. Samtidigt är det också viktigt att behålla den kompetens som Thomas Östros och Ylva Johansson står för.

– Huvudpoängen är att Löfven saknar partipolitisk erfarenhet. Han måste lyfta upp de bästa i riksdagsgruppen och beblanda det med folk som är duktiga utifrån.

En av de stora frågorna som många ställer sig är ”kan han ena partiet?” Hur ser du på Stefan Löfvens möjlighet att få bukt med de stridigheter som pågår?
– Löfven har många positiva personliga egenskaper. Han är en bra person, han är karismatisk, han kan facket och det socialdemokratiska partiet. Men det kunde i teorin även Mona Sahlin och Håkan Juholt.

– Det viktiga för om Löfven kommer att kunna ena Socialdemokraterna är huruvida det blir en nystart politiskt och om opinionssiffrorna vänder uppåt. Att ena ett parti handlar till stor del om att det ska gå bra för partiet. Han måste klara att sköta sitt politiska uppdrag trots att han inte sitter i riksdagen. Stefan Löfven måste också klara av att växla in de kunskaper han har om jobb och arbetsmarknad, och göra politiska sakfrågor av dem. Lyckas han med det kommer partiet att enas.

Kommer Stefan Löfven att sitta kvar hela perioden fram till nästa val, eller borde Socialdemokraterna försöka få fram fler kandidater inför kongressen nästa vår?
– Jag tror att det är en permanent lösning. Det mesta tyder på det eftersom Stefan Löfven på flera plan är en väldigt stark kandidat.

– Frågan är egentligen varför VU har haft så bråttom. Stefan Löfven är ett så starkt namn i sig själv, så hade man haft en lite mer öppen process hade hans mandat kunnat bli ännu starkare.