Foto: John Zakary/Flickr.

Vi vägrar bli den generation unga socialdemokrater som såg på medan asylrätten i Sverige försvann, skriver representanter för 15 SSU-distrikt.

Asylrätten i Sverige är inte självklar. Den som är utsatt för förföljelse eller krig i sitt hemland ska ha rätt att komma till Sverige för att leva i trygghet. Denna princip förutsätter att vi inte sätter siffror på hur många som kan få sin asyl prövad och att kriterierna inte omöjliggör för vissa att ens kunna söka.

Det är rätt enkelt. Om människor flyr från samma förtryckande regim som styr de institutioner som kan utfärda id-handlingar, har de kanske inte möjlighet att visa några när de kommer hit till oss. Därmed inskränktes asylrätten i Sverige i samma stund då regeringen införde id-tvång i vintras.

I dag röstar riksdagen om en rad förslag för att ytterligare och mer långsiktigt minska antalet människor som söker skydd i Sverige. De beslut den socialdemokratiska riksdagsgruppen och regeringen fattar kommer att vara avgörande för det svenska samhällets utveckling för lång tid framöver. Det handlar bland annat om införande av tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd samt försörjningskrav för anhöriginvandring. Det skulle innebära hårda slag både mot de människor som direkt drabbas, men också mot hela den svenska arbetsmarknaden.

Vi riskerar att skapa en fullständigt desperat grupp människor som gör vad som helst för att få ett arbete. Vem skulle inte göra det, om det var kravet för att få återförenas med sin familj? Vad gör det här med villkoren och lönerna på vår arbetsmarknad? Vad gör det i längden med hur arbetare ser på varandra? Somar Al Naher skriver i en ledare den 20 juni att det är anmärkningsvärt att ett klassmedvetet parti som Socialdemokraterna så drastiskt väljer att förändra maktrelationerna på arbetsmarknaden, och vi håller med. När människor blir otrygga i sina anställningar drabbar det hela arbetarkollektivet, och vinnarna är alltid arbetsgivarna.

Våra SSU-distrikt är viktiga delar av den unga socialdemokratin och vi accepterar inte regeringens agerande i asylpolitiken. Både för att de nya reglerna förstör människors möjligheter till liv i trygghet och för det som reglerna gör med de människor som redan bor här. När till och med Sveriges regering börjar reducera vissa människor till siffror bekräftar och uppmuntrar vi de rasistiska och högerpopulistiska rörelsernas avhumanisering av personer som är eller har varit på flykt.

Socialdemokratin är en internationell rörelse där solidariteten är den sten hela vår samhällsidé bygger på. Vi tycker inte att trygga liv ska vara förunnat endast de som bor i trygga länder. Vi menar att alla har rätt till liv i frihet. I en tid där många väljer att splittra borde vi i stället ta vägen till sammanhållning och jämlikhet. De förslag som riksdagen röstar om i dag är motsatsen till detta. Vi kan ta en annan väg.

Vi kräver att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna röstar nej i dag, för vi vägrar bli den generation unga socialdemokrater som såg på medan asylrätten i Sverige försvann.

Sofie Eriksson, ordförande SSU Dalarna
María-Elsa Salvo, ordförande SSU Stockholm
Agnes Kauranen, ordförande SSU Skåne
Pontus Samuelsson, ordförande SSU Kronoberg
Irma Olofsson, ordförande SSU Västerbotten
Emil Granström, ordförande SSU Norrbotten
Djeila Ahundzada, ordförande SSU Västmanland
Jonathan Carlsson, ordförande SSU Gotland
Elin Pöllä, ordförande SSU Gävleborg
Adam Löberg, ordförande SSU Södra Älvsborg
Matilda Grebestam, ordförande SSU Sörmland
Izabelle Arvegård, ordförande SSU Örebro län
Julia Dereli, ordförande SSU Bohuslän
Jenny Melander, ordförande SSU Blekinge
Anna Franzén, ordförande SSU Jönköping