Sara Appelgren

Marcus Priftis skriver slutreplik med anledning av SVT Agendas svar på hans krönika.

Jag håller med Bernhardson och Landahl om att det är rimligt att diskutera invandring och integration. Problemet är inte att man valde att diskutera ämnet, utan hur man valde att göra det.

Hade Agenda formulerat frågan på ett neutralt sätt, till exempel: “Hur stor invandring ska vi ha och hur ska vi klara av integrationen?”, som Bernhardson och Landahl skriver i sin replik, hade det inte funnits något problem. Men det gjorde man inte. Man formulerade frågan utifrån premissen att invandring i sig är en belastning som det är upp till ett samhälle att “tåla”.

Det är inte ett neutralt ordval. Det är en ledande fråga utifrån en – förhoppningsvis omedveten – främlingsfientlig förförståelse.

“Spetsiga” löptexter i all ära, men alla journalister vet vad man får för svar när man ställer ledande frågor. Man får vinklade, inskränkta svar som inte gynnar ett öppet samtal. Det är inte en vettig utgångspunkt för att diskutera de viktiga frågorna om invandring, integration och det mångkulturella samhället.