Bild: John Ash

För sjuka har har det i modern tid aldrig varit så illa som under sittande regering. Men trots kritiken har alliansen inte tagit åt sig – nu får det vara nog, skriver Solrosuppropet genom Carina Wellton.

Förra valet var det en berättelse om en utförsäkrad mamma som höll på att kosta alliansen makten. Lite nyvaket undrade journalister och allmänhet hur det kunnat gå så illa för henne. Varken de eller regeringen hade hörsammat de varningar som kommit från tunga remissinstanser om vad utförsäkringarna skulle kunna leda till.

Sedan började det ena fallet efter det andra dyka upp där svårt sjuka tvingades till Arbetsförmedlingen i stället för att få adekvat vård och riktig rehabilitering. Sjuka fattiggjordes och utsattes för svår stress i en redan utsatt situation. Många blev sämre, några tog livet av sig.

I dag har ofattbara 86 000 utförsäkrats, varav 9 000 två vändor. 86 000, det är lika många som bor i hela Karlstads kommun, eller nästan lika många som i hela Botkyrka. Till detta val känner många någon som blivit utförsäkrad. Många har också haft oturen att vara sambo med en – för det är de som får ta över försörjningsansvaret om den redan skrala ersättningen stoppas. Några tar sig igenom detta, andra separerar då ojämlikheten blir för svår. Kvar står oftast en långvarigt sjuk, fattig kvinna i medelåldern (ca 70 procent av de långtidssjuka är kvinnor).

Under sjukdomstiden genomgår man nu något som kallas för rehabiliteringskedjan. På pappret låter det fint och syftet med utförsäkringarna sades vara att regeringen ville “rädda människor från permanent utanförskap” och stödja dem så de kom i arbete. För ni förstår, de hade en hypotes om att vi inte alls var så sjuka som vi, eller våra läkare för den delen, trodde. Vi hade gömts undan som falska sjukpensionärer för att snygga till arbetslöshetssiffrorna. Ja, eller så var vi helt enkelt fuskare och simulanter. Eller behövde bara jobbcoachas lite.

Så hur gick det då, nu med facit i hand? Kom de sjuka i arbete? När regeringen säger att det finns tiotusentals färre sjukpensionärer nu mot förr så stämmer det. Men har de mirakulöst blivit friska eller är de nu bara utan ersättning? När jag i går läste Gunnar Axéns uttalande förstår man hur lite regeringen tagit till sig, eller så blåljuger de för att försvara den sämsta så kallade reformen i mannaminne.

“Jag ser det som att personer har fått chansen att få rehabiliteringsinsatser och utrett sin arbetsförmåga, det tycker jag är bra. Nästan en tredjedel av de som utförsäkras andra gången går inte tillbaka till sjukförsäkringen, utan hittar nya vägar framåt i livet. Jag tycker att det finns en poäng med att ha en bortre gräns”, säger han.

Fakta är att de inte kan bevisa att fler långtidssjuka kommer i arbete nu än innan 2008. Efter utförsäkringen kommer merparten tillbaka i sjukförsäkringen igen. Men många blir kvar hos Arbetsförmedlingen trots arbetsförmågeutredningar som säger att de har nedsatt eller ingen arbetsförmåga. I slutändan är det en tjänsteman utan läkarutbildning som avgör.

Som sjuk är man inte så het på arbetsmarknaden även om man har lite arbetsförmåga kvar. Tiden går och till slut hamnar man i fas 3. Några får hjälp med lönebidrag, något som såklart fanns även förr. Endast 2 procent av de utförsäkrade får arbete utan lönebidrag. Något som även det förekom förr, hur mycket vet ingen då det var så bråttom att sjösätta den här reformen att siffror från tiden innan saknas.

En stor del försvinner ur alla register. De blir anhörigförsörjda, lever på att sälja av hus och hem, blir hemlösa, dör … Ingen frågar efter dem längre. 140 000 beräknas leva på det sättet. I ett av världens rikaste länder. Vi tycker inte de “nya vägar framåt i livet” de hittat är värdigt Sverige.

Vi som varit sjuka under flera regeringar vet att allt inte var perfekt förut heller, men så illa som det är nu har det nog aldrig varit för de sjuka i modern tid. Den 30 augusti, kl 12–15, är vi i Solrosuppropet en del av Välfärdsmanifestationen på Sergels torg. Det vore härligt att se sjuka, sjukas anhöriga och andra som fått nog av de tuffa reglerna i sjukförsäkringen där.

Vi tycker nämligen det finns en poäng med en bortre tidsgräns för den här regeringen och den är nådd efter den 14 september.

Solrosuppropet.se
genom ordförande Carina Wellton