Foto: Mathias Hansson/Socialdemokraterna

Orsaken till att många inte minst ensamstående föräldrar drabbas så extremt hårt nu när priserna stiger i höjden är att marginalerna redan innan krisen var så små. För socialdemokratin finns en viktig lärdom att dra här. Partiet måste sluta huka inför kritiken om att vara ett bidragsparti utan rakryggat stå upp för barnen, skriver Johan Sjölander. 

Inflationskrisen slår brett i det svenska samhället. Vare sig du bor i villa eller hyresrätt krymper det ekonomiska utrymmet i rekordfart. Många barnfamiljer känner väggarna krypa närmare och drabbas av den klaustrofobiska känslan av att pengarna inte längre räcker till.

Värst drabbas de som sedan tidigare hade det tuffast. Vi pratar idag om ett Sverige där vissa föräldrar inte längre har råd att köpa vinterkläder eller näringsriktig mat till sina barn. Den direkta orsaken är de skenande prisökningarna. Men att det slår så extremt hårt på vissa har också att göra med att marginalerna redan innan var så små. Det lyfter tankesmedjan Tiden fram i en rapport som skrivits av Amanda Schulin och tagits fram tillsammans med arbetarrörelsens barnrättsorganisation Unga Örnar.

Precis som pandemin visade oss svagheterna i marknadssamhället visar den nuvarande Inflationskrisen på riskerna i ett land som fått slitas itu

Svensk höger har länge drivit ett aktivt opinionskrig mot de olika välfärdssystem som de försökt klumpa ihop i den nedsättande termen ”bidrag”. Det har inte varit verkningslöst. Reinfeldt lyckades vinna två val på att måla upp en motsättning mellan de som jobbar och de som försörjs av det allmänna. Svensk socialdemokrati har blivit skotträdd.

När krisen nu väller in över Sverige måste Magdalena Andersson våga bryta med denna nervositet. Det finns alla förutsättningar för det. När vindarna blåser kallare förstår människor att vi måste rusta oss tillsammans. Självklart måste starka och stabila sociala skyddsnät kombineras med en hård arbetslinje. Men den som försöker argumentera för att Sverige blir starkare i framtiden genom att barn växer upp i fattigdom har en enormt lång uppförsbacke att ta sig över.

Det finns ett antal åtgärder som går att driva på en gång. Barnbidraget måste höjas, och därefter inflationssäkras. Med tanke på det akuta läget behövs ett tillfälligt extra krisbidrag till de barnfamiljer som är hårdast utsatta. Ett antal andra åtgärder som underlättar läget här och nu: gratis skolfrukost och stöd till billigare fritidsaktiviteter. I rapporten från Tiden och Unga Örnar finns en hel radda reformer som går att börja beta av på en gång.

Och för socialdemokratin ligger en djupare lärdom här. Precis som pandemin visade oss svagheterna i marknadssamhället visar den nuvarande Inflationskrisen på riskerna i ett land som fått slitas itu. Sverige behöver en självsäker socialdemokrati som stolt står upp för ryggraden i det svenska folkhemmet. Det handlar om jobb och egen ansträngning, men det handlar också om att vi finns där för varandra när det behövs. Det innebär robusta trygghetssystem som ger det skydd du behöver.

Att nedsättande avfärda en sådan ambition som bidragspolitik blir ett hån mot alla hårt kämpande svenskar som sliter för att få livet att gå ihop. Svensk socialdemokrati kan räta på ryggen. Ur erfarenheten från krisen kan en ny politik växa fram som bär Sverige in i framtiden.

Johan Sjölander, är chef för Tankesmedjan Tiden