Bild: Pixabay

debatt EU-ländernas visumkrav för ryssar är skadligt. Det spelar in i den ryska regeringens propaganda om en konfliktsökande västvärld, och borde slopas, skriver Anders Rehnberg (L).

Under Putins ledning har Ryssland attackerat sina grannländer, inskränkt mänskliga rättigheter och bedrivit ett blodigt krig i Syrien. För en demokrat bör den ryska statens brott mot freden och friheten i Europa aldrig accepteras, men EU:s och Sveriges sanktioner bör vara riktade mot den ryska regeringen, inte mot det ryska folket.

Vill en rysk medborgare resa till ett EU-land krävs idag visum. Visumprocessen är ofta kostsam och komplicerad, och dessutom implementeras visumreglerna olika i olika EU-länder vilket skapar osäkerhet och otydlighet. Det är en onödig tröskel som knappast behövs ifall en rysk person vill åka på en weekend-resa till Stockholm eller Berlin.

Visumkravet är skadligt. Det spelar in i den ryska regeringens propaganda om en konfliktsökande västvärld och förstärker argumenten om Europa som fiende snarare än vän. Den bilden förstärks också när ryska artister buas ut i Eurovision, när ryska medborgare blir misstänkliggjorda på gatorna i Stockholm eller när vanliga ryssar ställs till svars för sin regerings övergrepp.

Vill vi på allvar se ett frihetligt Ryssland inom en rimlig framtid så måste vi visa vad friheten har att erbjuda.

Eftersom visumfrågor är en EU-fråga så kan inte Sverige ensamt avskaffa visumkravet, utan förändringen måste ske inom EU. Till en början genom att se till så att samma regler gäller oavsett vilket land man anländer till och att möjliggöra multivisum så att personer som kommer hit ofta inte behöver ansöka om visum varje gång. Målet bör dock vara total visumfrihet för ryska medborgare och det är något vi bör försöka få på plats så snart som möjligt.

Förslaget om visumfrihet mellan Ryssland och EU var tidigare på agendan men försvann i takt med att relationerna försämrades. Jag tycker att Europaparlamentet bör driva på för att ta upp frågan på dagordningen igen, inte för att relationerna förbättrats men för att relationerna mellan regeringar inte bör påverka människors möjligheter att resa fritt.

EU har sedan länge insett att rörelsefrihet stärker sammanhållningen och höjer trösklarna för konflikter mellan länder. Samma princip präglar tanken om visumfrihet för ryska medborgare. Att välkomna ryska turister till EU stärker vår relation till den ryska befolkningen och bidrar till att undergräva den ryska propagandan som utmålar oss som Rysslands fiende. Vill vi på allvar se ett frihetligt Ryssland inom en rimlig framtid så måste vi visa vad friheten har att erbjuda. Våra motståndare är den ryska regeringen, inte det ryska folket.

Anders Rehnberg (L)
Styrelseledamot Liberala ungdomsförbundet
Kandidat till Europaparlamentet